DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 24 SEPTEMBER 2020

VÄDER
Mulet under morgonen och regn en kortare tid på förmiddagen runt 10. Regnet lättade runt 11-tiden, därefter klart till halvklart.

Min temp: +15,8°C kl. 19-20. Max temp: +16,8°C kl. 14.
Nederbörd: 0,8 mm.

02:00: S 8,7 m/s, byvind 10,4 m/s, +16,0°C, vattenstånd +36 cm, lufttryck 998,6 hPa.
8:00: SO 13,9 m/s, byvind 16,3 m/s, +16,4°C, vattenstånd +25 cm, lufttryck 994,1 hPa.
14:00: SV 10,6 m/s, byvind 13,7 m/s, +16,8°C, vattenstånd +49 cm, lufttryck 998,2 hPa.
20:00: SV 10,1 m/s, byvind 12,4 m/s, +15,8°C, vattenstånd +31 cm, lufttryck 1 000,8 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:04 och ner 19:03.

PERSONAL
Eva Åkesson, Git Malcolm, Karin Enemar, Sara Elg och Tommy Järås.

VERKSAMHET
12 nät 06:00-08:00, 8 nät 08:0-09:00 (32 nättimmar).
22 burar på Playan och 4 burar V om Lilla bryggan kl. 06:00-10:00 samt 17 burar i Kausan 06:00-10:00. 22 burar på Playan 11:30-16:00 och 13 burar i Kausan 11:30-19:00. 4 burar V om Lilla bryggan 11:30-13:00 som flyttades till Hamnudden 13:00-19:00 (398,5 burtimmar).

OBSERVATIONER
Stenfalk: En observerades på ön under eftermiddagen.
Kustpipare: Tre årsungar har idag varit på Hamnudden.
Havssula: Cirka 30 individer har observerats sträckande söderut och 11 födosökande runt ön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
12 exemplar av 5 arter:
Vattenrall 1, gärdsmyg 1, järnsparv 1, ängspiplärka 6, skärpiplärka 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1111 och i år till 6 943.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Korttidskontroller:
Järnsparv 1, kungsfågel 1, rödhake 1, ängspiplärka 3, skärpiplärka 1.

UPPDRAGSARBETE
Bekämpning av vresros (1 timme).

ÖVRIGT
Karin har idag ägnat cirka 4,5 timmar åt att göra rent burarna på Playan från tång och att flytta om burarna. Tommy har arbetat vid datorn med att bland annat skickat iväg augustimärkningarna till ringmärkningscentralen och lagt in silltrutskontroller på Fagel. Sara har röjt vresrosor på Västudden. Problematiken med igenväxning på ön av slån och vresros har diskuterats.

VID DATORN
Sara Elg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *