DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 19 MARS 2020

VÄDER
Molnfri morgon men en kall västanvind. Soligt hela dagen.

Min temp: +4,4°C kl. 05 o 06. Max temp: +7,4°C kl. 15
Nederbörd: 0

01:00: V 8,3 m/s, byvind 11,0 m/s, +4,9°C, lufttryck 1 019hPa.
07:00: V 6,7 m/s, byvind 9,5 m/s, +4,5°C, lufttryck 1 020,8 hPa.
13:00: SV 4,5 m/s, byvind 8,8 m/s, +6,9° C, lufttryck 1 023,7 hPa
19:00: SV 4,6 m/s, byvind 7,9 m/s, + 5,9 °C, lufttryck 1 022,6 hPa

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:18 och ner 18:23.

PERSONAL
Anders Melin (sjuk) och Tommy Järås.

VERKSAMHET
14 nät 05:45-06:45, 16 nät 06:45-13:00 (114 nättim)
24 burar Kausan 06:45-19:15 ( 300 tim).
Pyromananders har bränt stora skräphögen bakom latrinbrunnarna.
Ytterligare fem tobisgrissleholkar placerades ut.

OBSERVATIONER
GRÄSAND – En hona flög upp från en buske precis norr om slånnätet (5C) alldeles i gryningen , värpning eller endast inspektion?
KRICKA – Två par rastade ihop med skärsnäpporna på SV-udden.
GRÅGÅS – Två ex, troligen ett par, gick in i slånbusken på SO-udden där knölsvanen häckade förr.
VITKINDAD GÅS – 180 ex mot öster. Rätt högt upp passerade alla på en gång snabbt över ön

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
9 individer av 5 arter:
Vattenrall 1, Koltrast 3, Blåmes 1, Bofink 3 och Grönfink 1
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 47 och i år totalt till 47.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Ytterligare två järnsparvar kontrollerades som ringmärktes i höstas.
En koltrast, den första fågeln som märktes i år den 14:e och en rödhake som också märktes den 14:e
En skärpiplärka som märktes förra sommaren.

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT
Ljugarbänken på utsidan labbet fick idag några nya sittbräder. De gamla var liksom lite nersuttna.

VID DATORN
Tommy Järås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *