DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 31 MAJ 2020

VÄDER

Mest klart och vackert högtrycksväder. Mest måttliga vindar huvudsakligen från NO. God sikt.

Min temp: +12,4°C kl. 06. Max temp: +21,3°C kl. 16.

Nederbörd: Ingen.

02:00: NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +14°C, vattenstånd +3 cm.

08:00: NO 7 m/s, byvind 9 m/s, +13°C, vattenstånd -23 cm.

14:00: NV 2 m/s, byvind 5 m/s, +18°C, vattenstånd -3 cm.

20:00: NO 6 m/s, byvind 8 m/s, +18°C, vattenstånd -13 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 04:29 och ner 21:53.

PERSONAL

Dennis Kraft, Josefina Pehrsson, Mikael Hake och Boel Melin.

VERKSAMHET

25 nät 03:30-08:30 och 23 nät 08:30-13:00 (228 nättimmar).

Ingen burfångst.

Inventering och uppföljning av främst skärpiplärkor och öns vadare.

OBSERVATIONER

Grågås – det häckande paret är kvar. Sågs idag med två ungar.

Svärta – ett par sågs idag tillsammans med en flock sjöorrar utanför Klockfotsrevet.

Havsörn – en örn sågs över östra delen av ön där den skrämde upp trutar och måsar.

Myrspov – en rastade på Playan under dagen.

Skärsnäppa – minst 29 snäppor är alltjämt kvar på ön.

Pilgrimsfalk – en ung drog över öns mås- och trutkolonier på em.

Kärrsångare – hela sex fåglar ringmärktes idag, en bra dagsnotering för Nidingen. Minst två har också hörts sjunga under dagen.

Mindre flugsnappare – en ringmärkt idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

28 individer av 8 arter:

Törnskata 1, lövsångare 3, rörsångare 10, kärrsångare 6, svarthätta 2, ärtsångare 4, törnsångare 1 och mindre flugsnappare 1.

Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1 437 och i år totalt till 3 691.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER

Egna kontroller av en hussvala, märkt som bounge 2019 och en skärpiplärka , märkt som ungfågel 2015. Dessutom kottidskontroller av en gransångare, en trädgårdssångare och en av öns koltrastungar.

UPPDRAGSARBETE

Städat gästtoaletten 0,5 timmar och guidat besökare 0,5 timmar.

ÖVRIGT

En lugn dag både på fågel- och besöksfronten. Det sällskap som bott i Nidingens vänners rum liksom de två i båtar övernattande sällskapen lämnade ön och endast en dagsbesökande båt noterades. Det blev därför lite tid över till behövliga lurar men också lite kontorsarbete. Årets ringmärkning till dags dato är registrerad och kontrollerad i RC:s system Fagel. Sammanställningen på hemsidan är också avstämd och den senare följer nu den senaste systematiska ordningen.

För Mikael Hakes sedvanliga limerick hänvisas till vår fb-grupp.

VID DATORN 

Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *