DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 16 AUGUSTI 2020

VÄDER
En klar natt med månsken övergick i en likaså klar himmel under dagen om än en aning disigt. Svaga vindar med bleke stora delar av eftermiddagen-kvällen.

Min temp: +17,8 °C kl. 06. Max temp: +24,9 °C kl. 17.
Nederbörd: Ingen.

02:00: ONO 0,8 m/s, byvind 1,6 m/s, +19,7 °C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1 016,5 hPa.
08:00: O 3,4 m/s, byvind 3,8 m/s, +19,2 °C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 1 016,3 hPa.
14:00: SSV 3,3 m/s, byvind 4,0 m/s, +23,6 °C, vattenstånd +5 cm, lufttryck 1 016,4 hPa.
20:00: NNV 1,7 m/s, byvind 1,9 m/s, +22,4 °C, vattenstånd +1 cm, lufttryck 1 014,0 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 05:43 och ner 20:48.

PERSONAL
Mikael Hake, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
28 nät 05:00-08:30, 26 nät 08:30-11:00, 24 nät 11:00-11:30 och 21 nät 11:30-12:00 (185,5 nättimmar).
24 burar i Kausan 05:00- 13:00 (alla på tångvallen) samt på Playan 19 burar 05:00-07:00 och 13 burar 07:00-13:00 (308 burtimmar).

OBSERVATIONER
GRAVAND – En årsunge höll till på SO-udden 20:30.
ROSKARL – Minst ett ex kvar på ön.
KUSTSNÄPPA – 15 ex. Övervägande årsungar, ingen adult sedd.
SVARTSNÄPPA – En årsunge rastade kort i Kausan 07:38.
STENFALK – En årsunge rastade kort på Västudden 06:50.
KUNGSFÅGEL – Höstens första, en 1K hane, fångades och ringmärktes.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
50 ex av 7 arter:
Vattenrall 1, lövsångare 44, kungsfågel 1, svartvit flugsnappare 1, buskskvätta 1, stenskvätta 1 och gulärla 1.
Antalet ringmärkta fåglar i augusti månad uppgår till 233 och i år totalt till 5 264.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Främmande kontroll:
En yngre toppskarv på Klockfotsrevet hade en orangeröd färgring på vänster fot av den typ som används på häckningsplatserna i norra Bohuslän.
Egna korttidskontroller:
Rödstjärt 1 och skärpiplärka 1.

UPPDRAGSARBETE
Städning av tömning av gästtoan (1,0 tim). Guidning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Idag firades Fyrens dag här på Nidingen. Den nya fyren hölls öppen för besökare och Nidingens Vänner registrerade där 50 besökande personer. I övrigt en betydligt lugnare besöksdag jämfört med gårdagen med endast ett 20-tal privatbåtar. I morse revs totalt 22 stentorn som tillkom under gårdagen och idag var bara ett stentorn på väg att byggas upp, men efter samtal med de berörda revs det tornet innan det blev färdigbyggt.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *