DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 14 JUNI 2020

VÄDER
Typiskt högtrycksväder med ostliga vindar, molnfri himmel under morgon/förmiddag och mycket god sikt.

Min temp: +15,1°C kl. 05. Max temp: +22,9°C kl. 13
Nederbörd: 0 mm.

02:00: ONO 4,8 m/s, byvind 5,9 m/s, +16,4°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 021,0 hPa.
08:00: ONO 7,0 m/s, byvind 10,1 m/s, +17,4°C, vattenstånd -16 cm, lufttryck 1 020,6 hPa.
14:00: NV 3,3 m/s, byvind 4,1 m/s, +22,1°C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1 019,6 hPa.
20:00: NV 4,5 m/s, byvind 6,3 m/s, +18,6°C, vattenstånd -7 cm, lufttryck 1 017,7 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:08.

PERSONAL
Josefina Pehrson och Uno Unger.

VERKSAMHET
19 nät 04:10-10:10 (114 nättimmar).

Årets ringmärkning av tretåiga måsungar påbörjades på de gamla fyrarna.

OBSERVATIONER
GRAVAND – Paret med 16 ungar var kvar i Kausan. Dessutom fanns paret utan ungar också kvar på ön.
GRÅHÄGER – Den passerade österut S om ön 12:10.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
55 individer av 5 arter:
Tretåig mås 21 pulli, silvertärna 1, stare 27, sädesärla 5 pulli och skärpiplärka 1
Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 403 och i år totalt till 4 094.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
En strandskata märkt som 3K+ 16 maj 2000, alltså nu i en ålder av minst 22 år.
En skärpiplärkehona märkt som årsunge 24 juni 2013.
En sädesärla märkt som årsunge 11 juli 2018.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Söndag så här års med högtryck och värme genererar många besökare. Om vi räknat rätt hade Stefan 12 gäster och Nidingens Vänner 4 gäster. Flera privatbåtar och några kajaker kom med sammanlagt 42 personer. Av de sistnämnda ingick en båt med Mikael Käll och Rolf Persson och en annan båt med Anders Magnusson med familj och bekanta. Anders Magnusson var mig behjälplig när vi färgringmärkte ungar av tretåig mås i de övre fönsternischerna på de gamla fyrarna.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *