DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 22 APRIL 2020

VÄDER

Högtrycksvädret består!

Min temp: +7,3°C kl 06. Max temp: +11,8°C kl 15 och 16.

Nederbörd:  

02:00: SO 6 m/s, byvind 6 m/s, +9°C, vattenstånd -19 cm, lufttryck 1032 hPa

08:00: O 2 m/s, byvind 3 m/s, +9°C, vattenstånd -12 cm, lufttryck 1033 hPa

14:00: NV 5 m/s, byvind 5 m/s, +12°C, vattenstånd -21 cm, lufttryck 1031 hPa

20:00: N 6 m/s, byvind 7 m/s, +10°C, vattenstånd -12 cm, lufttryck 1028 hPa

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 05:47 och ner 20:36.

PERSONAL

Dennis Kraft, Eva Åkesson, Johan Ander, Git Malcolm och Ida Flensburg.

VERKSAMHET

21 nät 04:45-05:15, 25 nät 05:15-12:15, 19 nät 12:15-16:45 (271 nättimmar).

OBSERVATIONER

KNÖLSVAN – Ett par har varit kvar i Kausan även idag.

SMÅLOM – en sydsträckande noterades idag.

TOFSVIPA – en rastade en kort stund.

SMÅTÄRNA – Ett par har setts runt Kausan till och från under dagen.

RÖDSTJÄRT – En vacker hane har gästat oss under dagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

43 individer av 6 arter:

Sädesärla 1, gärdsmyg 7, rödhake 31, björktrast 1, gransångare 2 och lövsångare 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 1 173 och i år totalt till 1 343.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER

Egna kontroller:

En skärpiplärka, en hona märkt som 1K i juni 2019 kontrollerades. Dessutom korttidskontroller av tre gärdsmygar, en järnsparv, fyra rödhakar och två kungsfåglar.

UPPDRAGSARBETE

Rensning av slipen. (2 tim).

Guidning av besökare (1,5 tim).

Elarbete (0,5 tim)

ÖVRIGT

Vid tiotiden blev Nidingen strömlöst. Efter kontroll av alla lokala tänkbara orsaker kontrollerades nätleverantörens hemsida för att se om där fanns någon avbrottsinformation. Där fanns visserligen ett planerat underhåll som ev skulle kunnat beröra oss men där stod att ”Det planerade avbrottet är inställt.” Då blev det till att ringa och anmäla felet. Det tog sin lilla tid då vi inte hade korrekt anläggningsnummer. Men till slut lyckades de hitta var Nidingen fanns, det är fortfarande Sjöfartsverket som står som abonnent. De konstaterade då att det var ett planerat avbrott där och att det inte alls var inställt. Strömmen utlovades tillbaka vid tvåtiden och så blev det också.

Den lokala kontrollen innebar att vi näst intill fick bryta upp elskåpet på fyren för att kolla däri befintliga säkringar. Resultatet blev att detta fick smörjas upp så att det ska bli lite mer lätthanterligt nästa gång det behöver öppnas.

Johan och Eva har idag avslutat rensningen av slipen. Förhoppningsvis ska den nu vara användbar – testning återstår.

Två av damerna har idag utnyttjat den nyrenoverade badstegen.

Idag var det en anstormning av besökare! Tre båtar med totalt sex personer och en hund! Inte illa vid denna tid på året och i dessa coronatider.  

VID DATORN 

Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *