DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 7 SEPTEMBER 2020

VÄDER
Blåsigt även idag även om vinden långsamt har avtagit under dagen för att ånyo öka under kvällen. Annars var det mest klart och vackert väder.

Min temp: +14,2°C kl. 00 och 02. Max temp: +17,3°C kl. 14.
Nederbörd: Ingen.

02:00: V 9 m/s, byvind 13 m/s, +14°C, vattenstånd +28 cm, lufttryck 1 012 hPa.
08:00: SV 8 m/s, byvind 10 m/s, +15°C, vattenstånd +15 cm, lufttryck 1 015 hPa.
14:00: V 8 m/s, byvind 10 m/s, +17°C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 1 017 hPa.
20:00: SV 6 m/s, byvind 10 m/s, +16°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1 017 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 06:29 och ner 19:50.

PERSONAL
Dennis Kraft, Inger Svensson och Ingela Kraft. Ingela lämnade vid 13-tiden då avlösning anlänt i form av Gabriel Axelsson. Mikael Hake skötte det försenade personalbytet med vår båt.

VERKSAMHET
8 nät kl. 05:30-10:45 (42 nättimmar).
16 burar på Playan kl. 06:00-20:00 och 4 burar V lilla bryggan 10:00-20:00 (264 burtimmar).
Registrerat kontroller i Fagel, det mesta är klart, samt kontrolläst en del av dessa registreringar.

OBSERVATIONER
Myrspov – en rastade, först i Kausan och sedan på Playan.
Sandlöpare – två ungfåglar rastar.
Gluttsnäppa – en stöttes på Ostudden. Den drog sedan västerut längs ön.
Tornfalk – en rastande satt längst ut på Ostudden.
Gråsiska – en liten näpen gråsiska gladde oss idag med att låta sig fångas och ringmärkas.
Tumlare – på hemfärden fick Ingela och Mikael sällskap av en tumlare som kom helt nära båten.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
28 ex av 10 arter:
Större strandpipare 2, kärrsnäppa 12, lövsångare 1, rödhake 2, rödstjärt 1, stenskvätta 3, gulärla 1, sädesärla 2, skärpiplärka 3 och gråsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 198 och i år till 6 028.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Inga idag.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädat lite, bl.a. släpat hit resterna av något som liknar ett fotbollsmål.

ÖVRIGT
Efter en blåsig helg blev det idag något lägre vindstyrkor vilket möjliggjorde ett försenat personalbyte. Det blev ändå en rätt guppig utfärd medan hemresan blev behagligare med vinden i ryggen. Det blåste fortfarande för mycket för mer än begränsad nätfångst och vadarnas aktiviteten på stränderna var också lägre.

Stefan och Jum kom ut och plockade i ordning och städade inför vintern. Ev. kommer Stefan ut med personal från Sjöfartsverket som ska göra översyn av elinstallationerna på ön.

Dagens retro. Att ringmärka fåglar kräver ju att dessa infångas först. Här på Nidingen har vi flera olika metoder för fågelfångst. Fångst med slöjnät är det mest basala för vår verksamhet men också vadarburar är en viktig del av fågelfångsten. Sedan finns det även andra kompletterande metoder. I dagboken från söndagen den 7 september 1980 framgår när en av dessa introducerades. Personalen på stationen den veckan bestod av Mats Forsberg, Staffan Bengtsson och Magnus Levin, de två sistnämnda anlände dagen före. Såhär står det i dagboken: ”Fröfällan som Magnus hade med sig ut monterades under eftermiddagen.”
Det var alltså redan första året som vi använde fröfälla som en fångstmetod. Någon kanske vet bättre men jag undrar om det inte är samma fröfälla som alltjämt finns kvar här ute. I så fall ett gott hantverk även om väl uttagsburen har bytts vid något tillfälle.

VID DATORN
Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *