DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 26 OKTOBER 2020

VÄDER

Lite regn efter midnatt men stjärnklart klockan 03. Därefter åter mulnande till en helmulen dag med god sikt, tidvis över 10 km.

 * Noterbart är att temperaturen från midnatt till klockan 23 varierat endast 0,3 grader! Tala om nästan spikrak temperaturkurva!

Min temp: +11,4°C kl. 05-06, 18. Max temp: +11,7°C kl. 00-01, 11-12.

Nederbörd: 0,3 mm klockan 00-01.

01:00: S 7,3 m/s, byvind 9,1 m/s, +11,7°C, vattenstånd +53 cm, lufttryck 999,4 hPa.

07:00: S 7,9 m/s, byvind 10,2 m/s, +11,5°C, vattenstånd +31 cm, lufttryck 999,4 hPa.

13:00: S 7,6 m/s, byvind 9,7 m/s, +11,6°C, vattenstånd +34 cm, lufttryck 1 000,0 hPa.

19:00: S 9,0 m/s, byvind 12,1 m/s, +11,6°C, vattenstånd +22 cm, lufttryck 999,3 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:13 och ner 16:38.

PERSONAL

Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Göran Andersson samt Maria Kjellander och Robert Lager.

VERKSAMHET

19 nät 06:15-09:15 och 21 nät 09:15-11:30 (103 nättimmar).

Playan: 10 vadarburar 10:30-14:30 och 21 vadarburar 14:30-18:30 (124 burtimmar).

Sträckobservationer från gårdstunet 07:15-09:15 samt mer sporadiskt till 11:15.

OBSERVATIONER

KNÖLSVAN – klockan 10:55 en rad med tio ex 2K+, troligen äldre, mot SV.

STORLOM – en trio mot söder klockan 07:25.

GRÅHAKEDOPPING – klockan 10:40 mot S.

HAVSSULA – 21 adulter, tre 4K, en 3K och en 2K sträckande söderut.

TOPPSKARVminst 540 ”toppar” flög in mot / förbi Nidingen under morgonens ”Skarvpendel”, som dagligen under vinterhalvåret går mellan skären i norr och Nidingen i söder. Vi räknade klockan 07:15-09:15 och kulmen inträffade 07:30-08:30! När det gäller morgonrusningen, alltså Skarvpendeln men även alla andra rapporterade obsar inräknade, är 540 ex all-time-high för Nidingen! Föregående rekord noterades tidigare i höstas, 5 oktober 2020, med 390 rastande individer.

KUSTPIPARE – fyra 1K-pipare Ostudden klockan 14-15.

SKÄRSNÄPPA – 150 ex fördelat på två flockar.

TOBISGRISSLA – två äldre individer i påbörjad vinterdräkt flög en och en längs Nordstranden på morgonen. Troligen rastande fåglar.

PILGRIMSFALK – en ung hona var ut och vände högt över ön 08:05-08:07.

VARFÅGEL – en påfallande mörk individ väster om Prästens grav på Ostudden klockan 14-15. När vi närmade oss flög den till området kring SMHI:s väderstation. Småningom åter ut till östra delen av ön p.g.a. vår närvaro.

SÅNGLÄRKA – ett ex rastande.

GRANSÅNGARE – ett ex rastande.

STARE – som mest ca 50 ex på ön.

JÄRNSPARV – två hörda under tidiga morgonen.

FORSÄRLA – ett ex sträckte söderut strax ovanför gårdstunet 09:13 och fortsatte troligen ut över havet.

SÄDESÄRLA – ett ex längs Playan under e.m.

VINTERHÄMPLING – största flock ca 75 ex.

STEGLITS – minst ett ex med grönfinkarna. Sågs även flyga omkring solo.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

Sju individer av fem arter:

Skärsnäppa 1, kungsfågel 1, gärdsmyg 1, domherre 1 och grönfink 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 943 och i år till 9 253.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av talgoxe, gärdsmyg och sävsparv.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

 * Maria badade i havet, vid Stora bryggan i Kausahamnen. Det var, enligt henne, behagliga +11 grader i vattnet … men hon saknade badstegen, som nyligen monterades bort från bryggänden  😉

 * Den internationella rymdstationen ISS passerade med ostlig kurs söder om Nidingen klockan 05:08-05:11. Den reflekterar solljuset så starkt att den ”lyser” som Jupiter. Trots den tunna molnslöjan såg vi den fint. Även planeterna Venus och Mars.

Rymdstationen tuffar på med ca 27 000 km/h på 40 mils höjd, så varvtiden runt vår jord ligger på 93-94 minuter!

VID DATORN

Göran Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *