DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 10 OKTOBER 2020

VÄDER
Måttlig vind från S-SV fram till gryningen, därefter V-SV under resten av dagen. Regn under natten fram till 9-tiden. Därefter uppklarnande och växlande molnighet med endast ett par lätta regnstänk under eftermiddagen.

Min temp: +9,8°C kl. 08. Max temp: +12,6°C kl. 13 och 15.
Nederbörd: 5,6 mm.

02:00: SSV 7,8 m/s, byvind 12,2 m/s, +11,5°C, vattenstånd +16 cm, lufttryck 1 009,6 hPa.
08:00: V 6,1 m/s, byvind 8,7 m/s, +9,8°C, vattenstånd +6 cm, lufttryck 1 008,3 hPa.
14:00: VSV 5,6 m/s, byvind 7,4 m/s, +12,5°C, vattenstånd +15 cm, lufttryck 1 009,8 hPa.
20:00: SV 7,5 m/s, byvind 9,4 m/s, +11,7°C, vattenstånd +12 cm, lufttryck 1 010,2 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:38 och ner 18:19.

PERSONAL
Marianne Ohlander, Margareta Wilhelmsson, Carl Levin och Magnus Levin avlöstes vid middagstid av Eva Åkesson, Johan Ander och Uno Unger. Mikael Hake var skeppare på fågelstationens båt, vilken användes för personalbytet.

VERKSAMHET
14 nät 09:00-10:00, 18 nät 10:00-10:30 och 21 nät 12:30-19:30 (170 nättimmar).
21 burar i Kausan 09:30-19:30 (210 burtimmar).
Två nya nät 6A och 6E byttes ut i förrgår.

OBSERVATIONER
HAVSSULA: 13 sträckande mot SV.
SPARVHÖK: Ett ex sträckande mot SV.
BLÅ KÄRRHÖK: En årsunge rastande under morgonen.
KUSTPIPARE: En hördes vid middagstid.
TORNUGGLA: Ett ex av rasen guttata (mörkbröstad tornuggla) stöttes vid Kruthuset 10:30. Den sågs sedan vid ett 10-tal tillfällen fram till 18:30-tiden på olika ställen av ön. Vid ett tillfälle satt den på starholken på gaveln mitt emot ringmärkarlabbet. Vid två tillfällen flög den i våra uppsatta nät vid Kruthuset, dock utan att fastna.
VINTERHÄMPLING: Fyra årsunga honor fångades på kvällen, vilka blev de första ringmärkta i år.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
81 individer av 12 arter:
Gransångare 4, kungsfågel 11, gärdsmyg 17, stare 1, rödhake 6, järnsparv 2, ängspiplärka 28, skärpiplärka 3, bofink 1, vinterhämpling 4, gulsparv 1 och sävsparv 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1265 och i år till 8575.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Främmande kontroll: En svensk järnsparv.
Egen kontroll: En av öns häckande koltrasthanar märkt som 2K 13 april 2017.
Egna korttidskontroller: Kungsfågel 2, gärdsmyg 3, järnsparv 4, ängspiplärka 1 och gråsiska 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Personalbytet blev minst sagt dramatiskt. När vi möttes på bryggan visade Magnus Levin upp displayen på sin kamera, som visade en flygande tornuggla, som hade stötts upp vid Kruthuset strax innan. Vi hoppades naturligtvis att den skulle vara kvar på ön. Efter en snabb tur med den fullastade kärran med all packning upp till fågelstationen riktades alla ögon på skepparen Mikael Hake, som snabbt drog iväg mot Ostudden för eftersök. Mikael lyckades stöta upp ugglan på Svacken och alla fick se den komma flygande mot fyrområdet. Efter en stund flög den åter österut på ön, där den tog skydd under ett slånbuskage. Där lät vi den vara tills den första båten med tre personer anlände. Efter det att detta sällskap hade sett sig nöjda lät vi åter ugglan vila tills nästa båt med 7 personer anlände. Efter att sistnämnda sällskap fått se den ordentligt återstod ytterligare en båt med 4 personer från Styrsö som anlände först vid 18-tiden. Som tur var fick även detta sista sällskap se ugglan flygande på nära håll precis vid solnedgången.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *