DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –TORSDAG 22 AUGUSTI 2019

VÄDER
Huvudsakligen mulet men stundtals tittade solen igenom. På kvällen tätnade molnen och det kom några regnstänk. Viden vred under natten över till S och ökade till frisk.

Min temp: +15,8°C kl 00. Max temp: +18,6°C kl. 17.
Nederbörd: Något lite men inget mätbart.

02:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +16°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1026 hPa.
08:00: SSV 7 m/s, byvind 10 m/s, +17°C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 1025 hPa.
14:00: SSO 9 m/s, byvind 11 m/s, +18°C, vattenstånd +7 cm, lufttryck 1024 hPa.
20:00: V 7 m/s, byvind 13 m/s, +17°C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1021 hPa.

Mätvärden hämtade från Gottskärs Hotells väderstation, förutom information om vattenstånd som hämtas från SMHI:s station vid Råö på Onsalahalvön.

Solen gick upp 05:54 och ner 20:35.

PERSONAL
Anders Melin, Inger Svensson och Dennis Kraft

VERKSAMHET
28 nät 04:45-11:00 och 18 nät 11:00-13:00. (208 nättimmar).
25 burar i Kausan 05:00-21,00 (400 burtimmar).
20 burar på Playan 05:00-21:00 (320 burtimmar).
Rapportering på fagel innefattar dagens märkningar och kontroller.

OBSERVATIONER
Toppskarv – Minst två sågs på Klockfotsrevet under dagen.
Sparvhök – En drog över ön på jakt efter lämplig föda.
Kustpipare – Tre rastande idag.
Myrspov – En gammal fågel höll till på Playan under dagen.
Fiskmås – Idag har vi inte lyckats se någon fiskmås. Det finns nog någon kvar men det häckande beståndet verkar ha lämnat.
Silltrut – En ungfågel har fattat tycke för komposten. Den infångades idag och ringmärktes.
Tretåig mås – Två ungar och minst två vuxna kvar. Ungen på V sjömärket har fortfarande inte setts flyga.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
83 individer av 10 arter:

Större strandpipare 1
Brushane 1
Silltrut 1
Skärpiplärka 1
Gulärla 2
Stenskvätta 2
Trädgårdssångare 1
Lövsångare 69
Grå flugsnappare 3
Svartvit flugsnappare 2

Antalet ringmärkta fåglar i augusti månad uppgår till 834 och i år totalt till 8 773

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av en kustsnäppa och en roskarl.

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT
Inger fortsätter att tvätta. Idag blev det kudd- Och madrassvaren till kökssoffan som togs av och hamnade i tvättmaskinen.
Anders har konstruerat en ny fälla på komposten. Den gav fångst direkt i form av en ung silltrut.
Stefan kom ut med en grupp från Chalmers under Mikael Källs ledning. De är kvar till i morgon.

VID DATORN
Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *