DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –TISDAG 20 AUGUSTI 2019

VÄDER 
Solig förmiddag med måttliga avtagande vindar från SV 

02:00: SV 9 m/s, byvind 11 m/s, +17°C, vattenstånd +20 cm, lufttryck 1014 hPa. 
08:00: SSV 6 m/s, byvind 8 m/s, +16,4°C, vattenstånd +18 cm, lufttryck 1016 hPa. 
14:00: S 3 m/s, byvind 6 m/s, +19,7°C, vattenstånd +18 cm, lufttryck 1017 hPa. 
20:00: S 5 m/s, byvind 7 m/s, +17,6°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1019 hPa.

Mätvärden hämtade från Gottskärs Hotells väderstation, förutom information om vattenstånd som hämtas från SMHI:s station vid Råö på Onsalahalvön. 

Solen gick upp 05:50 och ner 20:40.

PERSONAL 
Anders Melin och Inger Svensson förstärktes idag med den tillträdande stationschefen Dennis Kraft som anlände vid 18-tiden med skeppare Lasse Hellberg.

VERKSAMHET 
14 nät 05:00-07:00, 25 nät 07:00-12,00 , 18 nät 12:00-14,00 (189 nättimmar). 
25 burar i Kausan 05:00- 21,00 (400 burtimmar).

OBSERVATIONER 
Kustpipare – 1 ad och en juv gästade oss idag 
Kustsnäppa – 1 ad. och 6 juv. Rastade på ön även idag. 
En juvenil vattenrall fastnade i nätet vid grindoxeln. 
Roskarl – minst 16 rastande. 
Tretåig mås – 2 ad. och 2 pull. kvar. Ungen på fyren var ute på en flygtur.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: 
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3 

RINGMÄRKNING 
121 individer av 13 arter:

Vattenrall 1 
Större strandpipare 1 
Kärrsnäppa 3 
Roskarl 1 
Skärpiplärka 1 
Rödstjärt 1 
Stenskvätta 1 
Kärrsångare 1 
Ärtsångare 3 
Törnsångare 1 
Lövsångare 103 
Grå flugsnappare 1 
Pilfink 2

Antalet ringmärkta fåglar i augusti månad uppgår till 657 och i år totalt till 8596

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: 
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER 
Egna kontroller: 9 st

UPPDRAGSARBETE 
Inget

ÖVRIGT 
Inget speciellt fullt upp med märkning och nät. Startat tvättmaskin och börjat med att tvätta fågelpåsarna. Mycket fågel, dagen gick fort. Inger har gått 25000 steg 

VID DATORN 
Anders Melin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *