DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 28 APRIL 2019

VÄDER
Måttlig vind mellan nord och nordväst. Vinden avtog under kvällen. Regn från midnatt till tidig eftermiddag, då regnet övergick i skurar med mer eller mindre långa uppehåll. Under kvällen upphörde regnet och vi fick äntligen en glimt av solen. Hoppas det håller i sig…

02:00: Medelvind NV 4,9 m/s, byvind 6,5 m/s, +9,5 °C, vattenstånd +10 cm, 1 012 hPa.
08:00: Medelvind NV 6,6 m/s, byvind 10,1 m/s, +9,7 °C, vattenstånd -8 cm, 1 014 hPa.
14:00: Medelvind N 2,6 m/s, byvind 5,5 m/s, +10,5 °C, vattenstånd +5 cm, 1 016 hPa.
20:00: Medelvind N 1,6 m/s, byvind 4,1 m/s, +10,2 °C, vattenstånd -12cm, 1 020 hPa.

Väderdata gäller för Nidingen, medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttryck, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 05:34 och ner 20:48.

PERSONAL
Mikael Hake och Eva Mattsson.

VERKSAMHET
13 nät 13:00-14:00 och 16 nät 14:00-18:00 (77 nättimmar).
20 burar på Playan 09:30-21:30 (240 burtimmar).

OBSERVATIONER:
Årta – 1 par rastande under morgonen. En sällsynt gäst här på Nidingen.
Blå kärrhök – 1 adult hane och en honfärgad mot NO.
Fiskgjuse – 1 ex. mot NO.
Skärsnäppa – bra drag på snäpporna även idag. Svåra att räkna, men minst 200 födosökande, ffa på den lilla attraktiva tångvallen på Playan.
Småspov – 1 ex. rastade på Playan under dagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
53 individer av 13 arter:
Skärsnäppa 6, Ängspiplärka 1, Rödhake 14, Rödstjärt 3, Koltrast 1, Taltrast 5, Ärtsångare 3, Svarthätta 6, Gransångare 8, Lövsångare 3, Kungsfågel 1, Gråsiska 1 och Sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 2 825 och i år totalt till 3 521.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Främmande kontroller:
En gransångare med svensk ring kontrollerades under eftermiddagen.

Egna kontroller:
Skärsnäppa – 10 av våra egna fåglar kontrollerades under eftermiddagen och kvällen.

Korttidskontroller:
Gärdsmyg 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete idag.

ÖVRIGT
Det är frustrerande att inte kunna ha näten uppe när det är mycket fågel som rastar på ön. Så var det idag. Under morgonens regnpromenader blev det uppenbart att det fanns mycket fåglar på ön, men vad göra? Lyckligtvis avtog regnet under eftermiddagen, och då kunde vi sätta upp några nät och fånga in en hel del av de rastande tättingarna. I övrigt kan man konstatera att skärsnäpporna gick till även idag, ffa under kvällen. Nu ser vi fram emot morgondagen som troligen kommer att bjuda på betydligt behagligare väderleksförhållanden. Kan bli bra…

VID DATORN
Mikael Hake

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *