DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 12 JUNI 2019

VÄDER
Himlen molntäckt från gryningen. En fortsatt ihållande ostlig vind sedan igår kväll som först vid 10-tiden mojnade något och därefter vred mot NO. Vid 17-tiden ökade vinden och vred åter mot O. Från 09-tiden tidvis lätt men ej mätbart regn som vid 11:30-tiden övergick i en häftig regnskur, som gav 2,3 mm.

Min temp: +14,1°C kl. 10. Max temp: +18,4°C kl. 15.
Nederbörd: 2,3 mm.

02:00: Medelvind O 8,9 m/s, byvind 12,4 m/s, +15,6°C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 1 015,4 hPa
08:00: Medelvind ONO 9,2 m/s, byvind 11,7 m/s, +15,1°C, vattenstånd -30 cm, lufttryck 1 014,9 hPa
14:00: Medelvind NO 8,0 m/s, byvind 9,9 m/s, +15,9°C, vattenstånd -18 cm, lufttryck 1 013,0 hPa
20:00: Medelvind O 9,1 m/s, byvind 12,9 m/s, +16,9°C, vattenstånd -27 cm, lufttryck 1 009,9 hPa

Väderdata gäller för Nidingen, medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 04:19 och ner 22:06.

PERSONAL
Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Ringmärkning: 25 nät 03:45-09:00 (131 nättimmar).

OBSERVATIONER
BLÄSAND: Tre adulta (3K+) hanar kom flygande och landade NV om SO-udden 09:40. Efter någon minut flög de ut och lade sig vid Klockfotsrevet.
TOPPSKARV: Två ex stod på Klockfotsrevet tillsammans med storskarvar, den ena var en fjolåring (2K) och den andra troligen en ad.
TOFSVIPA: 3 ex lyfte från Västudden vid 17-tiden, tog höjd och försvann österut.
BRUSHANE: Tre adulta hanar med kvarvarande speldräkt kom flygande och landade strax O om Västra rännan 07:50. Efter en halvtimma sågs de flygande ett par varv över Kausan.
SMÅSPOV: Ett ex lyfte från Västudden 13:32 och sträckte söderut.
SVARTSNÄPPA: En ad i sommardräkt lyfte från stranden mellan Lilla bryggan och Hamnudden 15:48.
SMÅTÄRNA: Ett par håller till på Västudden och hanen levererar mat till honan emellanåt.
SKATA: Ett ex var kvar i fyrområdet för tredje dagen i rad.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
5 individer av 3 arter:
Skärpiplärka 1, gransångare 1 och stare 3.
Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 183 och i år totalt till 6 838.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
En färgringmärkt rödbena som varnade vid fyren var märkt som 2K+ 27 april 2017.
En nätfångad skärpiplärkehane vid Kruthuset var märkt som pullus 8 juli 2017.
En skärpiplärkehonas färgringar avlästes när hon flög av från sitt bo vid 1855 års hus. Det visade sig att hon hade blivit märkt som årsunge (1K) 17 juli 2016.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (2,5 tim).

ÖVRIGT
*Anette har kupat det nordöstra potatislandet.
*När vi kom i lördags var gräsklippning ett eftersatt uppdragsarbete. Efter dagens 2,5 timmar börjar det se hyfsat ut. Förutom alla välklippta nätgator har nu även stora delar av Torgets vildvuxna gräsytor ansats. Nu återstår bara ett par timmars jobb utanför labbet och i trädgårdsfållan.
*Trots att alla 25 näten var uppsatta en halvtimma före soluppgången blev ringmärkningen en ganska mager tillställning. Nu väntar vi på ungstararna som brukar gå till veckan före midsommar. På observationsfronten är det de tidiga höststräckande vadarna som har gällt med rastande exemplar av tofsvipa, brushane, småspov och svartsnäppa som typiska inslag.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *