DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 1 MAJ 2019

VÄDER
Svaga-måttliga västvindar under morogonen. Vid 14-tiden skedde en mycket hastig vindökning, och under eftermiddagen och kvällen friskade vinden i rejält. Mulet och disigt under morgonen med några lätta regnstänk. Från middagstid uppklarnande och bättre sikt, men fortfarande något dis.

02:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 5 m/s, +10°C, vattenstånd -13 cm, 1012 hPa.
08:00: Medelvind V 2 m/s, byvind 5 m/s, +8°C, vattenstånd -6 cm, 1008 hPa.
14:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 10 m/s, +13°C, vattenstånd -12 cm, 1005 hPa.
20:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 12 m/s, +11°C, vattenstånd +6 cm, 1000 hPa.

Väderdata gäller för Nidingen, medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttryck, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 05:26 och ner 20:54.

PERSONAL
Mikael Hake och Eva Mattsson.

VERKSAMHET
19 nät 04:30-14:00 (180,5 nättimmar).
20 burar på Playan 04:30-22:00 (350 burtimmar).

OBSERVATIONER:
Småskrake – 1 adult hona fastnade i ett nät och kunde ringmärkas.
Skärsnäppa – ca 300 idag också. Liksom igår intensivt födosökande på den lilla tångbanken på Playan strax öster om lilla bryggan under sena eftermiddagen och kvällen.
Småspov – 3 individer rastade på ön idag.
Småtärna – 1 par fortfarande här.
TURKDUVA – 1 ex., som rastade på ön under morgonen, fastnade i ett nät och kunde ringmärkas. Detta var endast den 10:e individen av arten som märkts här på Nidingen sedan premiäråret 1980.
Hornuggla – En fågel kom lågt över ön från sydväst och satte sig inne i en av slånbuskarna(!) vid Hönshuset till koltrastarnas stora förtret.
GÖKTYTA – 1 ex. ringmärktes under morgonen. Det var den 80:e göktytan som märkts här på Nidingen sedan 1980.
Domherre – 1 par fastnade överraskande i ett nät under morgonen och kunde ringmärkas.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
240 individer av 25 arter:
Småskrake 1, Skärsnäppa 11, TURKDUVA 1, GÖKTYTA 1, Trädpiplärka 2, Ängspiplärka 1, Gärdsmyg 6, Järnsparv 1, Rödhake 13, Rödstjärt 10, Buskskvätta 2, Koltrast 1, Taltrast 16, Rödvingetrast 1, Ärtsångare 9, Törnsångare 3, Svarthätta 25, Gransångare 20, Lövsångare 98, Kungsfågel 2, Svartvit flugsnappare 3, Bergfink 1, Gråsiska 1, Domherre 2 och Sävsparv 9.

Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 240 och i år totalt till 3 901.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Främmande kontroller:
En rödhake märkt med en ring från Helgoland (Tyskland) kontrollerades under morgonen.

Egna kontroller:
Skärsnäppa 18.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag

ÖVRIGT
Sicken dag det blev! Trots att vi inte kunde ha uppe alla våra nät blev dagssumman mycket fin. Dessutom var artvariationen stor, då individer tillhörande hela 25 olika arter kunde förses med ring. Några udda arter blev det också, vilket satte ytterligare guldkant på dagen (se ovan). Som vanligt gick skärsnäpporna till på Playan under kvällen och fullständigt kryllade på tången vid våra utplacerade burar. Detta resulterade i 11 nymärkningar och 18 kontroller! En kontrollerad snäppa var särskilt intressant. Den ringmärktes av undertecknad som årsunge redan i november 2003 och fyller alltså 16 år till sommaren. Den har dock en bit kvar till åldersrekordet för en Nidingenmärkt snäppa som lyder på drygt 21 år. Detta är även svenskt rekord. I morgon utlovas kulingvindar från nordväst. Det lutar åt sovmorgon tyvärr…

VID DATORN
Mikael Hake

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *