DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 7 OKTOBER 2019

VÄDER
En klar och kylig morgon. Nästan helt vindstilla större delen av dagen. Lite markfrost på morgonen för andra dagen i rad. Mycket god sikt.

Min temp: +3,1°C kl. 05 o 06. Max temp: +8,3°C kl. 15.
Nederbörd: Ingen.

02:00: NO 3,8 m/s, byvind 4,7 m/s, +4,0°C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 1 023 hPa.
08:00: NO 0,9 m/s, byvind 2,2 m/s, +4,2°C, vattenstånd +1 cm, lufttryck 1 021,9 hPa.
14:00: NV 1,9 m/s, byvind 3,1 m/s, +7,8°C, vattenstånd +13 cm, lufttryck 1 019,2 hPa.
20:00: SV 1,1 m/s, byvind 9,2 m/s, +3,9°C, vattenstånd -3 cm, lufttryck 1 016 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation. Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö på Onsalahalvön.

Solen gick upp 07:30 och ner 18:30.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Magnus Levin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
30 nät 06:30-12:00
Totalt 165 nättimmar.
24 burar i Kausan 07:00-19:00.
20 burar på Playan 07:00-19:00.
Totalt 528 burtimmar.

OBSERVATIONER
HAVSÖRN: En ungfågel hittades sittande på Klockfotsrevet vid 9-tiden. Kl. 10:25 lyfte den och flög norrut. Efter 12 minuter landade den på Hallands Svartskär. Den gjorde en lång sväng ut över havet i nordvästlig riktning. Vi trodde ett tag att den var på väg mot Läsö.
SPARVHÖK: Ett ex lämnade ön och flög mot Malö
GRÅHÄGER: Ett ex lämnade ön och flög mot Malö
EJDER: Då havet låg spegelblank blev det en bra räkning och det låg 180 ex öster om ön.
ALFÅGEL: Hane och två hontecknade bland ejdrarna mellan Lilleland och Ostudden
SJÖORRE: 7 ex öster om ön.
HAVSSULA : 1 adult flög västerut norr om ön..
SILLTRUT: I förrgår sågs två av silltrutungarna (V.9E2 o V.4U0) för sista(?) gången i år. Igår har endast en (V.LY9) varit kvar.
SKÄRSNÄPPA: Idag kom det fler individer och minst 21 ex sågs.
KOLTRAST: Troligen höstens första utifrån kommande koltrastar.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
51 individer av 11 arter:
Ängspiplärka 1, Gärdsmyg 23, Järnsparv 1, Rödhake 5, Koltrast 1,Taltrast 2, Gransångare 3, Kungsfågel 4, Bofink 1, Bergfink 8 och Sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 359 och i år totalt till 10 728.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
Gärdsmyg 6, järnsparv 2 och rödhake 1.

UPPDRAGSARBETE
Röjning av vresros (2,5 tim) och slånröjning under kruthusoxeln 1,5 tim.

ÖVRIGT
Dagens klo var nog havsörnen på klockfotsrevet. Den gjorde ett utfall mot något i vattnet men upptäckte att det var en säl. Kanske lite väl stöddigt att försöka sig på en säl.
Magnus fortsatte sitt projekt med vresrosröjning på västudden och Tommy startade slånröjning kring kruthusoxeln.

VID DATORN
Tommy Järås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *