DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 2 SEPTEMBER 2019

VÄDER
Klar sikt och växlande molnighet från gryningen. Successivt alltmer solsken under förmiddagen. Även eftermiddagen bjöd huvudsakligen på sol. Vinden från västsektorn ökade från morgon till kväll från 7 m/s till 10 m/s.

Min temp: +14,9°C kl. 07. Max temp: +17,7°C kl. 15.
Nederbörd: Ingen.

02:00: VSV 7,0 m/s, byvind 10,4 m/s, +15,8°C, vattenstånd +13 cm, lufttryck 1 011,1 hPa.
08:00: SV 7,2 m/s, byvind 10,5 m/s, +15,2°C, vattenstånd +20 cm, lufttryck 1 011,5 hPa.
14:00: VSV 10,1 m/s, byvind 13,9 m/s, +17,4°C, vattenstånd +12 cm, lufttryck 1 014,5 hPa.
20:00: V 8,9 m/s, byvind 12,5 m/s, +15,2°C, vattenstånd +19 cm, lufttryck 1 016,4 hPa.

Väderdata gäller för Nidingen, medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom vindriktning, lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 06:17 och ner 20:06.

PERSONAL
Kristina Gynning Olsson, Maria Gynning och Uno Unger.

VERKSAMHET
28 nät 05:15-14:15 (252 nättimmar).
20 burar på Playan 06:00-17:30 (230 burtimmar).

OBSERVATIONER
KRICKA – 2 ex höll till vid stranden N om Dammen och vid Ostudden.
KUSTNÄPPA – Ett ex höll till på en tångvall N om Dammen.
BRUSHANE – Tre årsungar födosökte på SO-udden.
ROSKARL – Tre årsungar höll till på SO-udden.
TRETÅIG MÅS – Årets sista kvarvarande unge höll fortfarande till på Västra sjömärkets träkrans under förmiddagen, men satt vid 15-tiden nere på sjömärkets sten samtidigt som en vuxen (M6H) hade tagit plats på träkransen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
47 individer av 8 arter:
Gulärla 1, rödhake 1, rödstjärt 6, stenskvätta 3, ärtsångare 2, gransångare 1, lövsångare 32 och grå flugsnappare 1.
Antalet ringmärkta fåglar i september månad uppgår till 64 och i år totalt till 9 134.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Två av årets koltrastungar på Nidingen kontrollerades idag.
I övrigt endast en trädgårdssångare som ringmärktes igår.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En viss väderförändring satte fart på höststräcket av tättingar. Plötsligt rastade en hel del stenskvättor, ärlor och skärpiplärkor på ön. Av nattsträckande småfåglar fick vi fångat höstens första gransångare. Tyvärr rastade många av fåglarna ute på ön långt från våra nät och burar och detta i kombination med ökande vind minskade möjligheterna till god fångst. De vadare som rastar på ön undviker fortfarande tångvallarna i Kausan och på Playan och vi ser dem bara på Ostudden och på Nordstranden.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *