DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 31 AUGUSTI 2019

VÄDER
En mulen morgon övergick successivt i en klar himmel med mycket solsken hela eftermiddagen. Åter något mulnande under kvällen. Vinden mojnade också successivt under dagen.

Min temp: +18,4°C kl. 04 och 05. Max temp: +21,3°C kl. 17 och 19.
Nederbörd: Ingen.

02:00: SSV 7,2 m/s, byvind 8,7 m/s, +18,5°C, vattenstånd +9 cm, lufttryck 1 019,3 hPa.
08:00: SSO 6,7 m/s, byvind 8,5 m/s, +18,6°C, vattenstånd +20 cm, lufttryck 1 018,2 hPa.
14:00: SO 6,6 m/s, byvind 9,1 m/s, +19,8°C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 1 015,4 hPa.
20:00: SO 6,2 m/s, byvind 6,9 m/s, +21,0°C, vattenstånd +17 cm, lufttryck 1 010,7 hPa.

Väderdata gäller för Nidingen, medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom vindriktning, lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation. Normalt anger fågelstationen den vindriktning som SMHI registrerar på sin väderstation, men något fel uppstod i samband med den årliga servicen den 11 juli, så vindriktningen kan inte anges korrekt förrän SMHI:s servicepersonal har varit iland här senare i veckan för att åtgärda felet. Tills vidare anges därför i stället den vindriktning som avläses av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 06:13 och ner 20:11.

PERSONAL
Anders Melin, Pär Löfvenius och Dennis Kraft avlöstes vid middagstid av Kristina Gynning Olsson, Maria Gynning och Uno Unger. Mikael Hake var skeppare på fågelstationens båt, som ordnade med personalbytet. Magnus Unger var med t. o. r. under dagen.

VERKSAMHET
25 nät 05:15-14:30 (231 nättimmar).
20 burar på Playan 05:15-14:30 (185 burtimmar).

OBSERVATIONER
HAVSSULA – En ad sträckte söderut V om ön 11:00.
BIVRÅK – En årsunge sträckte söderut rakt över ön 12:28
FISKGJUSE – Troligen en adult hane, passerade mot SV strax N om ön 12:28.
PILGRIMSFALK – Troligen en och samma årsunge jagade över ön 11:57 resp. 13:41.
SANDLÖPARE – En ad och en årsunge. Sent på eftermiddagen stod båda längst ut på Hamnudden. Dessförinnan sågs den adulta fågeln både på Nordstranden och längst ut på Ostudden.
SMÅSPOV – 2 ex höll till på Nordstranden och Västudden.
ROSKARL – 4 årsungar. Vid ett tillfälle stod de tillsammans på den yttersta stenen på Ostudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
7 individer av 2 arter:
Lövsångare 6 och grå flugsnappare 1.
Antalet ringmärkta fåglar i augusti månad uppgår till 1 131 och i år totalt till 9 070.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Korttidskontroller av årsungar: Silltrut 1, gråtrut 1 och grå flugsnappare 1.

UPPDRAGSARBETE
Dennis och Uno berättade för en grupp på 11 moderata kommunpolitiker från Kungsbacka om fågelstationens verksamhet (1 tim).

ÖVRIGT
En relativt lugn dag med endast få nyanlända fåglar att ringmärka. Dock trevligt med lite aktion på rovfågelsfronten, där fem arter visade upp sig under en timmas tid mitt på dagen.
Årets sista augustidag blev riktigt behaglig med en temperatur på över 21 plusgrader i luften och obetydligt svalare i vattnet. Det var t.o.m. så skönt att stationschefen dristade sig till ett uppfriskande premiärdopp på Nidingen i år.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *