DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 30 MARS 2019

VÄDER
En lite blåsig morgon men det lugnade sig något fram på dagen. Mest mulet men tidvis sken solen igenom. Disigt och begränsad sikt Fastlandet låg dolt.
Min temp +5,6°C kl. 10. Max temp +7,7°C kl. 18.
Nederbörd: 0 mm.
01:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 7 m/s, +6,5°C, lufttryck 1 021 hPa, vattenstånd +20 cm.
07:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 10 m/s, +6,4°C, lufttryck 1 018 hPa, vattenstånd -3 cm.
13:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 7 m/s, +6,5°C, lufttryck 1 016 hPa, vattenstånd +7 cm.
19:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +7,0°C, lufttryck 1 012 hPa, vattenstånd +5 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 05:50 och ner 18:45.

PERSONAL
Dennis Kraft, Sven-Åke Karlsson och Eva Åkesson. Klockan 13 anlände Tommy Järås med avlösning i form av Johan Ander. Tommy lämnade vid 15-tiden och tog då med sig Sven-Åke och Eva. Dennis är kvar några dar till.

VERKSAMHET
14 nät 05:00-19:15 (200 nättimmar). Vinden begränsade nätinsatsen på morgonen.
25 burar i Kausan 05:00-19:30, varav 3 burar försedda med fågelfrön (362 burtimmar).
Fröfällan vid Strandoxeln 06:00-17:00 (11 timmar).
Nätplatserna 4 och 15 pockades ner för säsongen.
Fröfällan togs in för säsongen.

OBSERVATIONER
KANADAGÅS – I Boet vid Dammen ligger honan nu på tre ägg.
SPARVHÖK – En gammal hane fångades och ringmärktes och fångades sedan en gång till.
SKÄRSNÄPPA – Minst 200 i flocken som idag har varierat mellan Väst- och Hamnudden.
MORKULLA – En fågel stöttes vid nätplats 15, Västuddsvresen.
SILLTRUT – Tre färgmärkta fåglar avlästes, en med engelsk och två med dansk märkning.
TRETÅIG MÅS – Parning noterades i boplats 8 på östra gamla fyren.
BERGFINK – En hane fångades.
HÄMPLING – En fågel noterades på ön idag.
Bergfink och hämpling var nya arter för året på Nidingen. Totalt är nu 91 arter observerade i år.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
206 individer av 18 arter:
Sparvhök 1, skärsnäppa 1, skärpiplärka 1, gärdsmyg 7, järnsparv 25, rödhake 76, koltrast 6, taltrast 1, rödvingetrast 5, gransångare 23, kungsfågel 23, stare 1, bofink 28, bergfink 1, gråsiska 1, domherre 1, gulsparv 1 och sävsparv 4.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 689 och i år totalt till 689.
Sparvhök och bergfink blev nya märkarter för året. Totalt är därmed 32 arter ringmärkta hittills i år.
Dagssumman liksom antalet ringmärkta arter på en dag är de högsta hittills i år.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Korttidskontroller av en gärdsmyg, en koltrast och en domherre.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Även om det blåste lite i mesta laget när vi på morgonen satte upp näten så var förutsättningarna för god fångst bra i övrigt. Det blev därför fullt upp för ringmärkaren på labbet och inte förrän vis 12-tiden blev det tid för en första frukost. Denna följdes strax av kaffe och bullar då Tommy anlände med personalbyte. Även om det blev lugnare i näten från lunchtid fortsatte det att flyga i fåglar hela dagen och när mörkret lagt sig över ön kunde vi summera en fångst på drygt 200 fåglar och en god artspridning. Morgondagen lär däremot inte bjuda på några större fångster då det ska blåsa kuling hela natten med byvindar över 20 m/s.

När Tommy var på plats hann han med lite individavläsningar av måsar och trutar. Han kommer tillbaka på måndag och då blir det mer av den verksamheten.

VID DATORN
Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *