DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 24 AUGUSTI 2019

VÄDER
En genomgående klar, solig och vacker dag där morgonens friska vindar snart avtog till svaga.

Min temp: +16,0°C kl. 04 o 07. Max temp: +18,8°C kl. 14, 17 o 18..
Nederbörd: Ingen.

02:00: VSV 6 m/s, byvind 8 m/s, +17°C, vattenstånd +20 cm, lufttryck 1025 hPa.
08:00: SV 4 m/s, byvind 4 m/s, +17°C, vattenstånd +/-0 cm, lufttryck 1026 hPa.
14:00: VSV 3 m/s, byvind 3 m/s, +18°C, vattenstånd +5 cm, lufttryck 1027 hPa.
20:00: V 2 m/s, byvind 4 m/s, +18°C, vattenstånd -7 cm, lufttryck 1026 hPa.

Mätvärden hämtade från Gottskärs Hotells väderstation, förutom information om vattenstånd som hämtas från SMHI:s station vid Råö på Onsalahalvön.

Solen gick upp 05:58 och ner 20:30.

PERSONAL
Anders Melin, Inger Svensson och Dennis Kraft. Kl. 11 anlände Lasse Hellberg med ny personal i form av Pär Löfvenius. Hans Söderström var med vid personalbytet. Kl 14 lämnade Lasse igen och då for också Inger medan Anders och Dennis blir kvar en vecka till.

VERKSAMHET
20 nät 05:00-12:30. (150 nättimmar).
25 burar i Kausan 05:00-21,00 (400 burtimmar).
20 burar på Playan 05:00-21:00 (320 burtimmar).
Rapportering på fagel innefattar dagens märkningar och kontroller.

OBSERVATIONER
Toppskarv – I början på veckan var det bara enstaka toppskarvar på plats men nu har de ökat. 15 är en minimisiffra.
Sparvhök – Flera observationer idag. Minst två fåglar, den ena en hona.
Storspov – Cirka tio noterade under dagen.
Tretåig mås – De två ungarna är kvar. Den på V fyren flyger flitigt och sitter på olika ställen ibland ensam och ibland med en förälder. Den mindre på V sjömärket har ännu inte setts flyga. Där har två vuxna fåglar setts idag. Dessutom har en 2K-fågel besökt oss. Den satt under dagen på Ö sjömärket.
Pilfink – Tredje dagen denna vecka som det kom ett par pilfinkar till ön och blev ringmärkta. Idag blev det dock lite avvikande då det senare under dagen fastnade ytterligare en pilfink i näten men denna var ensam!

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
31 individer av 7 arter:

Kärrsnäppa 1
Rödbena 1
Roskarl 3
Trädgårdssångare 2
Lövsångare 20
Grå flugsnappare 1
Pilfink 3

Antalet ringmärkta fåglar i augusti månad uppgår till 871 och i år totalt till 8 808

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av en silltrut, en koltrast och fem lövsångare.

UPPDRAGSARBETE
Guidat besökare 1 timma.

ÖVRIGT
Idet vackra vädret blev det en hel del besökare. Vid vårt personalbyte hade Lasse med sig Hans Söderström och ytterligare tre besökare. Sedan kom det totalt åtta fritidsbåtar med 34 personer. Fyra av dessa bor över i Nidingens Vänners lägenhet och fem övernattar i sin båt vid stora bryggan. Slutligen hade vi oväntat myndighetsbesök. Det var tre man från Kustbevakningen som kom iland med däcksbåten medan tullkryssaren var på annat håll. De hade inget ärende utan gick iland mest för att testa angöringsmöjligheter och titta på ön. Slutligen rundades ön av tio kanotister men dessa var inte iland.

Anders drabbades av huvudvärk och yrsel på morgonen och fick gå på sparlåga. Framåt dagen blev det dock bättre så förhoppningsvis är personalen i full gång i morgon igen.

Trutfällan på komposten har visat sig inte vara helt trutsäker. Efter att tre trutar lyckats ta sig ut under dagen gjordes en förstärkning/förtätning av spärrepen. Vi hoppas att detta ska ge utdelning i morgon.

VID DATORN
Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *