DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –FREDAG 5 JULI 2019

VÄDER
Äntligen en sommardag igen. Lite blåsig morgon men sedan helt okey dag. Mojnande på e.m.
Molnfritt och sol hela dagen.

Min temp: +12,5 °C kl.04. Max temp: +16,8°C kl. 17.
Nederbörd: ingen

02:00: Medelvind NV 8,6 m/s, byvind 13,7 m/s, +14,0°C, vattenstånd +12 cm, lufttryck 1 006,7 hPa
08:00: Medelvind NNV 7,6 m/s, byvind 10,1 m/s, +13,0°C, vattenstånd +16 cm, lufttryck 1 008,9 hPa
14:00: Medelvind NV 6,9,7m/s, byvind 8,5 m/s, +15,7°C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 1 009,9 hPa
20:00: Medelvind S 1,8 m/s, byvind 2,8 m/s, +15,0°C, vattenstånd +35 cm, lufttryck 1 008,2 hPa

Väderdata gäller för Nidingen, medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 04:27 och ner 22:06.

PERSONAL
Andreas Eriksson, Mona Olsson, Tina Näslund, Åsa Rydén och Tommy Järås.

VERKSAMHET
22 nät 04:15-09:00 (104 ntim)
Burar 25 i Kausan 04:30-21:00 och 18 playan 04:30-21:00 (709 burtim)

OBSERVATIONER
GRÅHÄGER: 1 + 2 sträckande åt väster
TOFSVIPA: 1 rastande
KÄRRSNÄPPA: 8 ad rastande

TRETÅIG MÅS: Årets första unge lämnade boet
GÄRDSMYG: 1 ex hördes i slånet

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
79 individer av 9 arter:
Kanadagås 1, kärrsnäppa 1, rödbena 1, gråtrut 5, silltrut 65, skärpiplärka 1, sädesärla 3, koltrast 1 och stare 1
Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 288 och i år totalt till 7 699

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Skärpiplärka 1 ung, sädesärla 2 unga och 2 unga koltrastar, Dessutom avläsning av de häckande tretåiga på skylten och ett gäng silltrutar.

UPPDRAGSARBETE
Dasstömning (0,5 tim)

ÖVRIGT
När vi har fångat kanadagäss de senaste dagarna så har vi känt att de verkar väldigt magra. Man känner bröstbenet tydligt långt in. Det är en ansträngande period att rugga.

VID DATORN
Tommy Järås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *