DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 4 OKTOBER 2019

VÄDER
Mestadels helmulet men solen bröt igenom ibland från gryningen och fram till middagstid. Under tiden 04:00-04:30 kom lite regn dock inte mätbart. Från 04-tiden och fram till mitt på dagen låg ett kompakt regnområde N om Nidingen från norra Jylland och in mot Västkusten mellan Kungsbacka och Stenungsund. Även om vi hade mera klar himmel över Nidingen under eftermiddagen och kvällen låg fortfarande ett smalt regnområde kvar från nordligaste Jylland och in över området mellan Kungsbacka och Göteborg och vidare österut över mellersta Småland och södra Öland.

Min temp: +5,8°C kl. 23. Max temp: +9,1°C kl. 00.
Nederbörd: Ingen mätbar.

02:00: SO 4,5 m/s, byvind 7,5 m/s, +8,4°C, vattenstånd +6 cm, lufttryck 1 013,9 hPa.
08:00: O 7,7 m/s, byvind 9,3 m/s, +7,3°C, vattenstånd +/-0 cm, lufttryck 1 013,4 hPa.
14:00: NO 7,8 m/s, byvind 10,1 m/s, +8,1°C, vattenstånd +3 cm, lufttryck 1 013,4 hPa.
20:00: ONO 8,5 m/s, byvind 11,2 m/s, +5,9°C, vattenstånd +9 cm, lufttryck 1 014,8 hPa.

Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Gottskärs Hotells väderstation. Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö på Onsalahalvön.

Solen gick upp 07:24 och ner 18:38.

PERSONAL
Göran Gustavsson, Mats Thorin och Uno Unger.

VERKSAMHET
21 nät 06:30-12:00.
1 nät 12:00-13:30
Totalt 117 nättimmar.
24 burar i Kausan 07:30-18:00.
20 burar på Playan 07:30-18:00.
Totalt 462 burtimmar.

OBSERVATIONER
BLÄSAND – En 2K+ hane och 2 honfärgade sträckte söderut över Klockfotsrevet 08:57. Två honfärgade var i sällskap med de ca 20 gräsänder som höll till ute på Västudden senare under dagen.
KRICKA – Ett ex sträckte söderut över Klockfotsrevet tillsammans med 3 bläsänder 08:57.
SVÄRTA – En flock på 5 hanar flock passerade söderut V om ön 08:50.
KNIPA – En ad hona upptäcktes vilande på en sten vid Västudden 09:30. Efter ett tag tog den till vingarna och flög österut längs Nordstranden.
HAVSSULA – Ca 10 ex flög omkring utanför Nidingen under morgonen. I skymnigen sågs 3 ex sträckande söderut.
SKÄRSNÄPPA – Totalt 9 ex sågs under dagen, bl.a. på Klockfotsrevet.
DVÄRGBECKASIN – Ett ex stöttes på tångvallen i Kausan vid 13-tiden och landade direkt ute på Västudden, där vi sedan åter stötte den, varvid den flög tillbaka till Kausan.
STORLABB – Samma ex som setts tidigare i veckan hittades inte förrän kl. 17:50, då den låg på en sten vid Västudden.
TRETÅIG MÅS – En ad sträckte söderut nära Västudden vid 09-tiden.
SILLGRISSLA – Ett ex passerade söderut V om ön vid 09-tiden.
FORSÄRLA – Ett ex hördes översträckande även idag. Arten har noterats dagligen sedan den 20 september så när som på en dag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
36 individer av 8 arter:
Ängspiplärka 4
Gärdsmyg 16
Järnsparv 1
Rödhake 2
Kungsfågel 5
Bofink 1
Bergfink 3
Sävsparv 4
Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 187 och i år totalt till 10 555.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
Ängspiplärka 1, gärdsmyg 4 och rödhake 3.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Under perioden 22/9-4/10 har jag ringmärkt 121 ängspiplärkor och 110 gärdsmygar. Något som har förvånat mig är att dessa arter skiljer sig så mycket åt när det gäller frekvensen adulta (2K+) fåglar. När det gäller ängspiplärkan var hela 45 % adulta medan det för gärdsmygen bara var 7 %. Vad kan denna skillnad bero på? Är gärdsmygen så mycket effektivare på att producera ungar än ängspiplärkan eller beror det på att de adulta gärdsmygarna procentuellt sett övervintrar i större omfattning?

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *