DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 13 SEPTEMBER 2019

VÄDER
Frisk-hård vind mellan väst och nordväst, mest klart och uppehåll.

02:00: VSV 8 m/s, byvind 13 m/s, +15°C, vattenstånd +17 cm, lufttryck 1018 hPa.
08:00: V 13 m/s, byvind 16 m/s, +15°C, vattenstånd +24, lufttryck 1018 hPa.
14:00: VNV 14 m/s, byvind 17 m/s, +16°C, vattenstånd +23 cm, lufttryck 1023 hPa.
20:00: V 15 m/s, byvind 19 m/s, +15°C, vattenstånd +34 cm, lufttryck 1025 hPa.

Mätvärden hämtade från Gottskärs Hotells väderstation, förutom information om vindstyrka och vattenstånd som hämtas från SMHI:s mätstationer på Nidingen och vid Råö på Onsalahalvön.

Solen gick upp 06:40 och ner 19:36.

PERSONAL
Mikael Hake, Ulf Ståhle och Filip Jansson.

VERKSAMHET
Inga nät eller burar idag.
Havsfågelspaning med korta avbrott 06:30-17:00.

OBSERVATIONER
Sjöorre – 61 sydsträckande idag.
Stormfågel – 6 ex. mot S. och 4 mot N.
Havssula – 290 individer mot S., 50 mot N. och ca 50 födosökande kring ön.
Sparvhök – 1 ex. jagade över ön under morgonen.
Stenfalk – 1 ex. jagande, även den under morgonen.
Ljungpipare – 5 ex. mot S.
Kustsnäppa – 1 juvenil fågel rastade tillsammans med de andra vadarna vid Stora bryggan.
Kärrsnäppa – 9 ex. mot S. och 18 juv. rastande.
Roskarl – 10 juveniler rastande.
Kustlabb – 1 adult ljus fas mot S.
FJÄLLABB – 1 ungfågel mot S. kl. 09:50.
Storlabb – 35 ex. mot S. och 3 mot N.
Tretåig mås – 5 adulta fåglar mot S.
Rödstjärt – 1 adult hona ringmärktes efter att ha hämtats ut från den västra gamla fyren i vilken den hade flugit in när dörren tillfälligt stod öppen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
1 individer av 1 art:
Rödstjärt 1.
Antalet ringmärkta fåglar i september månad uppgår till 213 och i år totalt till 9283.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
Inga idag.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Trots att vinden vred mot nordväst tidigt under morgonen blev det återigen en trevlig havsfågeldag med fina dagssummor för framför allt havssula och storlabb. Gårdagens gamla lunnefågel byttes ut mot en ung fjällabb som russinet i kakan. Tyvärr kunde vi inte aktivera några nät eller burar alls idag eftersom vinden uppnådde kulingstyrka under så gott som hela dagen. Märkligt nog lyckades vi ändå spräcka ringmärkningsnollan, och det på ett ganska spektakulärt sätt (se under observationer ovan). Det var tur för den aktuella rödstjärtshonan att vi upptäckte den innan vi stängde dörren till fyren, för annars hade det kunnat gå illa. För henne var uppenbarligen fredag den 13:e allt annat än en olycksdag… Väderprognoserna siar om fortsatt hård blåst under morgondagen. Det blir alltså ytterligare en heldag bakom okularet.

VID DATORN
Mikael Hake

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *