SÖNDAG 3 JUNI 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 3 JUNI 2018

VÄDER

Klart och soligt hela dagen. Vinden har varierat från svag till måttlig från SV-sektorn. Min temp +19,5°C kl. 02-03. Max temp +23,6°C kl. 15. Ingen nederbörd.

02:00: Medelvind SV 2 m/s, Byvind 2 m/s, +20°C, Lufttryck 1 015 hPa, Vattenstånd -8 cm.

08:00: Medelvind SV 5 m/s, Byvind 6 m/s, +21°C, Lufttryck 1 014 hPa, Vattenstånd -8 cm.

14:00: Medelvind SV 3 m/s, Byvind 4 m/s, +23°C, Lufttryck 1 015 hPa, Vattenstånd -2 cm.

20:00: Medelvind S 4 m/s, Byvind 5 m/s, +21°C, Lufttryck 1 012 hPa, Vattenstånd -6 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 04:26 och ner 21:56.

PERSONAL

Dennis Kraft och Matserik Eriksson.

VERKSAMHET

25 nät 03:40-11:10. (188 nättimmar).

28 burar i Kausan 03:30-23:00 (546 burtimmar).

Bokontroll och viss pullmärkning av tretåig mås på de gamla fyrarna.

Registrerat märkningsdata i Fagel3.

OBSERVATIONER

KNÖLSVAN – Förutom det häckande paret kom det ett annat par på besök idag och höll till i Kausan på kvällen.

KRICKA – Två fåglar kom inflygande och gick ner vis V-udden.

STJÄRTAND – Totalt nio fåglar kom förbiflygande på morgonen varav fyra försvann mot NO och fem mot SV.

SPARVHÖK – En fågel drog över ön och satte fart på tärnorna.

PILGRIMSFALK – En drog över ön mot V.

TRETÅIG MÅS – Idag har de tre fört kläckta ungarna ringmärkts. Utöver dessa två bon finns nu ungar i ytterligare sju bon.

TAMDUVA – En fågel rastade en stund innan den försvann.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

9 individer av 5 arter:

Rödbena 3 varav två pulli, Tretåig mås 3 pulli, Ladusvala 1, Härmsångare 1 och Törnsångare 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 21 och i år totalt till 3 481.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER

Egna långtidskontroller av två skärpiplärkor.

Egen korttidskontroll av en koltrast.

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare (2 tim), räfsat undan gräsklipp mm (1 tim).

ÖVRIGT

Efter en natt som nästan var tropisk, det fattades ½ grad för att uppnå den klassificeringen, blev det ännu en högsommardag. Svaga vindar och gassande sol från en molnfri himmel brukar locka en hel del besökare till ön. Så blev det också och när dagen var slut summerade vi till 58 besökare. Av dessa var det tolv personer som övernattat genom Gottskärs Hotell från gårdagen som hämtades hem idag.

Lite speciellt för vår del var när Lasse Hellberg kom ut med en grupp om nio personer från Varbergs OF under ledning av Margaretha Wilhelmsson. Att det var Lasse som körde var inte planerat men han hade fått rycka ut med kort varsel på morgonen då planerad båtförare blivit akut sjuk. Margareta och hennes Tärnor fick några behagliga timmar på ön. Tyvärr inte så mycket rastande fåglar men de fick i alla fall njuta av öns egna begivenheter inklusive skärsnäppor och toppskarvar. Efter lit trugande fick vi bjuda hela gruppen på kaffe med lite torra kakor. Märkligt nog beställde samtliga bryggkaffe trots att de hade möjlighet att välja kokkaffe. Efter kaffet tyckte stationschefen att det kunde vara lämpligt att ändå förevisa någon ringmärkning och då fick det bli de tre först kläcka tretåmåsungarna på västra gamla fyren. Dessa plockades in en i sänder och försågs med ring under överinseende av de besökande. De näpna små dunbollarna rönte stor uppskattning bland deltagarna. Många bilder togs där även undertecknad kom med som bifigur och för att dunungarna skulle te sig än vackrare.

Det ljumma vädret lockade till bad och undertecknad tog i kvällningen sitt andra dopp för denna period. Hur många Matserik tog är oklart men det var rätt många och Lasse hann med tre under den tid han var härute.

 Vid datorn

Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *