ONSDAG 13 JUNI 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 13 JUNI 2018

VÄDER
Så gott som molnfritt under efternatten och i gryningen. Vid 05-tiden vällde det in en del dimmoln västerifrån, vilket fortsatte till och från fram till lunchtid. Eftermiddagen var helt molnfri över havet, men en del åskmoln tornade upp sig över fastlandet i öster. Till kvällen åter delvis mulnande. Min temp +13,4°C kl. 24. Max temp +18,3°C kl. 15 resp. 17. Ingen nederbörd.

02:00: Medelvind VNV 2 m/s, byvind 3 m/s, +16,8°C, lufttryck 1 007,3 hPa, vattenstånd -10 cm.
08:00: Medelvind VSV 3 m/s, byvind 5 m/s, +16,4°C, lufttryck 1 006,9 hPa, vattenstånd 0 cm.
14:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 8 m/s, +17,1°C, lufttryck 1 007,6 hPa, vattenstånd -8 cm.
20:00: Medelvind VSV 8 m/s, byvind 10 m/s, +17,6°C, lufttryck 1 008,2 hPa, vattenstånd +1 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 04:19 och ner 22:07.

PERSONAL
Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 04:00-11:00 (119 nättimmar).
28 burar i Kausan 03:30-23:00 (546 burtimmar).

OBSERVATIONER
RÖDBENA – Sedan den 10 juni har vi nu med hjälp av tubkikare läst av 14 varnande rödbenors ringar. Med ytterligare minst 6 varnande ex utan ringar är det ingen överdrift att uppskatta det häckande beståndet av arten på ön till minst 10 par. Ungarna gömmer sig fortfarande bra och vi har inte sett en skymt av dem sedan vi kom hit den 6 juni.
SMÅTÄRNA – 3 ex kom flygande österut över fyrområdet 11:30.
KÄRRSÅNGARE – En hane hördes först sjungande intensivt i 6:ans slånbuskage tillsammans med en rörsångare. Den ringmärktes vid 07-tiden efter fångst i nät 13D.
RÖRSÅNGARE – Två sjungande ex i slånbuskagen som omgärdar hönshuset. Den ena fångades och ringmärktes.
STARE – Största ansamlingen under morgonen var 36 ex. Övervägande adulta fåglar, men även en del årsungar ingick i flocken. 4 ex ringmärktes varav en 3K+ hane, en 2K hona med inaktiv ruvfläck och två årsungar en av vartdera könet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
8 individer av 4 arter:
Sädesärla 2, kärrsångare 1, rörsångare 1 och stare 4.
Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 57 och i år totalt till 3 517.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna långtidskontroller:
Ytterligare en varnande rödbena kunde avläsas med hjälp av tubkikare, nämligen ett ex som ringmärktes som 2K+ 25 maj 2017.
Dessutom kontrollerades 3 skärpiplärkor (2 hanar + 1 hona) efter nätfångst, samtliga märkta som årsungar sommaren 2017.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Den här dagen kändes lite speciell, då man kan säga att det var dagen då årets vårsträck mötte höststräcket. Både den fångade kärrsångaren och rörsångaren får representera slutet på vårsträcket, medan de första ungstararna klart visade att nu har höststräcket börjat.
Inga privatbåtar besökte ön idag, men Stefan och Jum kom och hämtade Fastighetshetsverket 7 personer som varit här sedan igår.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *