ONSDAG 2 MAJ 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 2 MAJ 2018

 

VÄDER

Mulen gryning med korta stunder av duggregn. Uppklarnande från väster under morgonen och nästan molnfritt från 08-tiden och resten av dagen. Förmiddagen bjöd på frisk VSV-vind och mycket god sikt innan värmedallret gjorde sig gällande från klockan 10. Vinden, fortsatt frisk, vred ner mot syd igen framåt dagen. 

Min. temp. +7,8°C uppmättes 06-07 och max. temp. +10,1°C klockan 17:00-18:00.

 

02:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +8,4°C, vattenstånd +5 cm

08:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 10 m/s, +8,0°C, vattenstånd +2 cm

14:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 11 m/s, +9,5°C, vattenstånd -11 cm

20:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 10 m/s, +9,7°C, vattenstånd -4 cm

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI.

 

Solen gick upp 05:23 och ner 20:57.

 

PERSONAL 

Josefina Pehrson, Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.

 

VERKSAMHET

15 nät 04:30-11:30 (105 nättimmar).

26 burar i Kausan 05:00-22:00 och 17 burar på Playan 05:00-22:00 (731 burtimmar).

Sträckobservationer – knappt tre timmar effektiv tid – pågick från gårdstunet klockan 06:15-10:15. Räkningen avbröts regelbundet två gånger i timmen av fångst och ringmärkning.

 

OBSERVATIONER (* = ny art för 2018)

VITKINDAD GÅS – 600 ex mot öster under tidiga morgonen, fördelat på fyra flockar.

SJÖORRE – ca 200 sträckande söderut.

SVÄRTA – Ca 40 (9 + ca 30) äldre individer mot S.

SMÅLOM – 336 ex flyttade sydvart under morgonens splittrade observationer 06:15-10:15.

STORLOM – nio ex mot söder.

SMÅ-/STORLOM – 66 ex söderut.

HAVSSULA – klockan 08:15-08:30 flög sex 5K+ (3+2+1) mot syd.

TORNFALK – ryttlade nära SMHI:s väderstation klockan 11:45.

ROSKARL – minst ett ex på ön i dag. Tredje fyndet hittills i år … de två tidigare sågs 19 och 22 april.

FISK-/SILVERTÄRNA – minst 500 ”fs-tärnor” mot söder under morgonen. En flock på 240 ex passerade väster om Nidingen klockan 08:25 och 80 ex 08:40.

SMÅTÄRNA – tre ex mot SV längsmed Nordstranden 08:50. Tredje fyndet hittills i år … de två tidigare sågs 21 (ett ex) och 22 april (två ex).

SILLGRISSLA – fyra sträckande S under morgonobsen.

TORDMULE – två ex mot söder.

* NÄKTERGAL – i nät 14B, vid fläderbusken, hittade Göran en näktergal i nedersta våden. Den ringmärktes som den 35:e genom tiderna (sedan 1980) av Josefina. Läs mer under ”ÖVRIGT”!

SVART RÖDSTJÄRT – klockan 06:45 en hona vid Stefans hus.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

30 individer av 13 arter:

Större strandpipare 1, skärsnäppa 6, rödbena 1, gärdsmyg 1, rödhake 1, NÄKTERGAL 1, taltrast 1, ärtsångare 1, svarthätta 7, gransångare 1, lövsångare 7, hämpling 1, sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 88 och i år totalt till 2 758.

 

Ny märkart för i år: NÄKTERGAL, som togs i nät 14B.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

Egna kontroller: större strandpipare 1, skärsnäppa 6, rödbena 1 och ärtsångare 1.

 

 

UPPDRAGSARBETE

Gräsklippning (1,5 tim).

 

 

ÖVRIGT

 * Näktergalen är en rar fågel härute på Nidingen. Genom åren (1980-2017) har endast 34 ex ringmärkts, varav 10 ex i mitten av maj 1983, 4 ex 1980 och 3 ex 1996,

De senaste tre fynden gjordes, med ett ex vardera, 12 maj 2017, 10 maj 2016 och 19 maj 2011.

Dagens näktergal, 2 maj 2018, var fenologirekord med ett dygn. Det gamla sattes 3 maj 1996.

* Inläggning av den senaste tidens ringmärkningsdata på Fagel 3. Vi lade in allt, t.o.m. dagens märkningar, för ringstorlekarna 0,5 – 4.

* Tydligen finns en allvarlig dricksvattenläcka någonstans. Den stora tanken på 1500 liter vid avsaltningsanläggningen tömdes i natt! Via telefon konsulterades Stefan och tack vare honom fick vi fart på maskineriet igen.

Men på grund av saltsmak i vattnet kom Stefan ändå ut till Nidingen under kvällen tillsammans med rörmokare Per.

 

 

VID DATORN

Göran Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *