SÖNDAG 13 MAJ 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 13 MAJ 2018

VÄDER
Molnfritt i gryningen men ganska disigt – Ringhals knappt synligt. Något bättre sikt under dagen. En del höga slöjmoln började uppträda under dagen. Varmaste dagen hittills i år. Drygt 23 plusgrader i maj har nog väldigt sällan uppmätts här på Nidingen.

Min. temp. +13,3°C uppmättes 06:00 och max. temp. +23,1°C 15:00.

02:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +14,8°C, lufttryck 1 019,3 hPa, vattenstånd -8 cm
08:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 5 m/s, +15,4°C, lufttryck 1 019,3 hPa, vattenstånd -5 cm
14:00: Medelvind SSV 2 m/s, byvind 2 m/s, +22,4°C, lufttryck 1 018,7 hPa, vattenstånd -19 cm
20:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 4 m/s, +17,7°C, lufttryck 1 018,5 hPa, vattenstånd -9 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttrycket som mäts på Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 04:59 och ner 21:20.

PERSONAL
Tommy Järås, Stefan Olsson och Uno Unger. Stefans gäster Lotta Berg, Eva Mattsson och Annika Bergman deltog också i verksamheten fram till 15-tiden. Klockan 18.00 anlände Magnus Levin och Mikael Forsman med båten Stuff och Lars Hellberg som skeppare. Med båtens återfärd åkte Uno.

VERKSAMHET
25 nät 04:30-10:30 (150 nättimmar).
28 burar i Kausan 04:30-22:30 och 17 burar på Playan 04:30-22:30 (810 burtimmar).
Högst sporadisk sträckräkning under förmiddagen från 05:20.

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS – 3 ex rundade Västudden 07:30, senare stod ett par på SO-udden, samtliga troligen lokala fåglar.
SJÖORRE – Ca 20 ex sträckte mot S. Dessutom minst 85 ex stationära på Lillelandsrevet.
SMÅLOM – 6 ex sträckte söderut under morgonens sträckräkning.
HAVSSULA – En ad sträckte söderut tidigt på morgonen utanför Västudden.
LJUNGPIPARE – Ett ex rastade under tiden 09:30-10:30 på södra sidan av Svacken.
MYRSPOV – Ett ex stod ute på Västudden under eftermiddagen.
SMÅSPOV – Ett ex rastade åtminstone under någon timma på Svacken från 09:25.
GRÖNBENA – Ett ex förbiflygande och även spelande vid 05:30-tiden.
TORDMULE – En adult i sommardräkt rastade utanför Västudden vid 06-tiden.
TUMLARE- 4-5 ex sågs öster om Lilleland
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
35 individer av 12 arter:
Strandskata 1, skärpiplärka 1, rödstjärt 1, koltrast 2, rörsångare 1, härmsångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 2, gransångare 1 och lövsångare 20, hämpling 1 och gråsiska 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 325 och i år totalt till 2 995.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna långtidskontroller:
Två skärsnäppor märkta som 1K hösten 2017.
En skärpiplärka märkt som nyss utflugen unge 2 juli 2017.
Egna korttidskontroller:
Skärsnäppa 1 och gärdsmyg 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Årets hittills varmaste dag på Nidingen lockade hit ca 30 personer i ett 10-tal privatbåtar.

VID DATORN
Uno Unger/ Tommy Järås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *