DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 5 JULI 2018

VÄDER
Helmulet hela morgonen och stor del av förmiddagen men sedan åter sol. Min temp +16,9°C kl. 07 och 09. Max temp +19,9C kl. 13. Ingen nederbörd.

02:00: Medelvind NV 2,9 m/s, byvind 3,5 m/s, +18,5°C, lufttryck 1 008,9 hPa, vattenstånd -3 cm.
08:00: Medelvind V 4,5 m/s, byvind 6,4 m/s, +17,7°C, lufttryck 1 009,1 hPa, vattenstånd -8 cm.
14:00: Medelvind SV 3,9 m/s, byvind 5,9 m/s, +18,8°C, lufttryck 1 009,3 hPa, vattenstånd +5 cm.
20:00: Medelvind SV 5,2 m/s, byvind 7,1 m/s, +18,2°C, lufttryck 1 008,4 hPa, vattenstånd 0 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 04:27 och ner 22:06.

PERSONAL
Andreas Eriksson, Mats Wallin och Tommy Järås.

VERKSAMHET
Nätfångst med 24 nät kl.04:30-10:30 (156 nättimmar).
Burar på playan, 17 burar kl. 04:30-21:00 (280 burtimmar).
Silltrutmärkning igen.

OBSERVATIONER

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
28 individer av 6 arter:
Silltrut 18, fiskmås 3, tobisgrissla 1, sädesärla 1, skärpiplärka 4 och lövsångare 1
Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 115 och i år totalt till 3 896.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
En femårig skärpiplärka avlästes i fält och en fyraårig sädesärla hoppade utanför köksfönstret.
Tre tobisgrisslor kontrollerades och har uppnått följande åldrar; 9, 17 resp. 19 år.
Sex fiskmåsar avlästes , den yngsta var tre år och den äldsta 19 år. Där emellan var en 9 åring samt tre som var märkta som gamla och var nu minst 7, 9 resp 9 år.

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT

VID DATORN
Tommy Järås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *