DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 12 AUGUSTI 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 12 AUGUSTI 2018

VÄDER
Växlande molnighet från gryningen, dock successivt mulnande söderifrån under eftermiddagen. Min temp +15,8°C kl. 05. Max temp +18,9°C kl. 15.

02:00: Medelvind V 12,9 m/s, byvind 15,5 m/s, +17,1°C, lufttryck 1 009,2 hPa, vattenstånd -1 cm.
08:00: Medelvind V 14,1 m/s, byvind 16,1 m/s, +16,1°C, lufttryck 1 010,4 hPa, vattenstånd +13 cm.
14:00: Medelvind V 10,0 m/s, byvind 13,0 m/s, +18,7°C, lufttryck 1 011,7 hPa, vattenstånd -4 cm.
20:00: Medelvind NV 4,2 m/s, byvind 6,5 m/s, +16,9°C, lufttryck 1 010,9 hPa, vattenstånd +6 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 05:34 och ner 20:59.

PERSONAL
Marianne Oomen, Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (5 år) och Alvin (3,5 år) och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 burar på Playan 05:00-21:00 och 28 burar i Kausan 05:00-21:00 (720 burtimmar).
Ingen nätfångst pga hård vind.

OBSERVATIONER
HAVSSULA – 7 ex i varierande ålder från 2K till 5K, troligen ingen helt adult.
TORNFALK – Gårdagens ringmärkta årsunge kvar ännu under morgonen.
LJUNGPIPARE – 4 + 2 sträckande mot S under morgonen. Samtliga var adulta i sommardräkt.
KUSTPIPARE – 5 + 1 sträckande mot S under morgonen. 2 ex rastade på SO-udden under kvällen. Samtliga var adulta i sommardräkt.
SANDLÖPARE – Ett ex lyfte från Västudden och sågs bara i flykten, så åldern gick ej att avgöra.
ENKELBECKASIN – Ett ex stöttes i Kausan under morgonen och ev. samma ex ringmärktes under eftermiddagen efter burfångst på Playan.
MYRSPOV – Två adulta hanar höll till i Kausan under förmiddagen. Den ena ringmärktes på kvällen efter burfångst i Kausan.
SMÅSPOV – Ett ex höll till på Västudden.
SKOGSSNÄPPA – Den rastade en stund i Kausan och vid Lilla bryggan vid 07-tiden.
ROSKARL – Under eftermiddagen fanns 3 ad och 3 juv i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
14 individer av 6 arter:
Kärrsnäppa 2, enkelbeckasin 1, myrspov 1, rödbena 2, skärpiplärka 1 och lövsångare 7.
Antalet ringmärkta fåglar i augusti månad uppgår till 176 och i år totalt till 4 294.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller:
Kärrsnäppa 1 och lövsångare 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Den alltför kraftiga vinden från väster hindrade nätfångst. I stället spanade vi en hel del över havet och hoppades på lite havsfåglar, dock med klent resultat. Det blev bara burfångst idag, men då med två nya märkarter för i år, nämligen enkelbeckasin och myrspov.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *