DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 31 OKTOBER 2018

Denna sånglärka (Alauda arvensis) rastande på gräsytorna runt stationen för andra dagen i rad. Flög spontant in i nät 5B och blev ringmärkt. Sedan år 2000 endast tio ringmärkta. Dagens individ den andra för år 2018. Den första i år ringmärktes 27 mars efter att ha gått in i en vadarbur i Kausan.

Foto: Annelotta Rolfsdotter Carlsson

 

Denna glassnäcka (Vitrina pellucida), endast några millimeter ”stor” (ca 3 x 5 mm!), hittades bland bukfjädrarna på sånglärkan vi ringmärkte. När snäckan delvis kommit ut ur snäckskalet och kröp på en vit skiva i ringmärkarlabbet, var den 12-14 mm lång.

Uno Unger fann tidigare i höstas samma snäckart på en ängspiplärka och han berättar, i korta drag, att glassnäckan är vida spridd. Det beror på dess ”vana att lifta” med fåglar, troligen mest med arter som övernattar sittande på marken, t.ex. lärkor och piplärkor.

Foto: Annelotta Rolfsdotter Carlsson

 

VÄDER

Natten var riktigt ”stökig” med snurrande frontpassager, hård vind och regn. Efternattsregn och klockan 10-11 ett fint, tätt regn. Lättande molntäcke vid lunchtid och en ganska solig em med frisk-hård SV mitt på dagen.

Min temp +7,7°C klockan 05. Max temp +10,0°C klockan 14-16.

Nederbörd: 1,5 mm kring midnatt, 0,5 mm klockan 03-06 och 0,3 mm klockan 10-11.

 

01:00: Medelvind S 15,3 m/s, byvind 21,6 m/s, +8,6°C, lufttryck 995,6 hPa, vattenstånd +30 cm

07:00: Medelvind SV 11,9 m/s, byvind 13,5 m/s, +8,4°C, lufttryck 999,3 hPa, vattenstånd +24 cm

13:00: Medelvind SV 11,5 m/s, byvind 18,1 m/s, +9,9°C, lufttryck 1008,5 hPa, vattenstånd +21 cm

18:00: Medelvind SV 7,5 m/s, byvind 11,0 m/s, +9,0°C, lufttryck 1015,4 hPa, vattenstånd +15 cm

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

 

Solen gick upp 07:23 och ner 16:28

 

PERSONAL

Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson

 

VERKSAMHET

16 nät klockan 06:30–10:00 (56 nättimmar).

Sträckobservationer, med kortare avbrott för fångst och ringmärkning, från obsplats ”Gårdstunet” klockan 07:15-09:15 samt mer kontinuerligt 11:30-12:30, 13:00-14:15 och 15:00-15:45.

 

 OBSERVATIONER

BLÄSAND – en kvintett unga bläsänder sträckte söderut klockan 07:44.

SMÅLOM – en 1K-lom mot öster klockan 08:25 och ett ex anlände från norr 12:33 och landade i den höga sjön norr om Nidingen.

SVARTNÄBBAD ISLOM – klockan 13:30-13:31 passerade en 3K+ mot söder med ganska mycket av sommardräkten kvar. Den flög, fint solbelyst, in mot Nidingen från norr i vågtoppshöjd. Under rundningen av Västudden höjde den sig 10-15 m för att åter sänka sig ner och sträcka söderut mellan vågbergen innanför Klockfoten. Obsplats för oss var stationens gårdstun. Ny art 2018 (nr 181) för Nidingen.

 

STORMFÅGEL – endast åtta stormfåglar sträckande i dag. Två under morg/fm och sex under em.

HAVSSULA – 55 adulter (5K+) mot SV-V-NV, varav 42 ex under morgonpasset.

STORLABB – ett ex mot syd 07:16-07:17 utanför Västudden.

SÅNGLÄRKA – ett ex rastande på gräsytorna runt stationen för andra dagen i rad. Flög spontant in i nät 5B och blev ringmärkt. Sedan år 2000 endast tio ringmärkta. Dagens individ var årets andra. Den första i år ringmärktes 27 mars efter att ha gått in i en vadarbur i Kausan.

BERGLÄRKA – en flock på sju har flugit förbi fågelstationen ett par gånger, under förflyttning mellan Väst- och Ostudden och vice versa.

SNÖSPARV – en förbiflygande längs Playan och över Lillbryggan klockan 15:22.

GULSPARV – ett ex rastande under fm.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

 RINGMÄRKNING

3 individer av 3 arter:

sånglärka 1, koltrast 1, bofink 1.

 

Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 843 och i år totalt till 6 183.

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

 * Främmande kontroller: –

 * Egna korttidskontroller: järnsparv 1 (från 16.10), blåmes 1 (26.10) och talgoxe 1 (17.10).

 

 UPPDRAGSARBETE

Inget uppdragsarbete i dag.

 

 ÖVRIGT

* Annelotta förbarmade sig över fönstren och putsade utsidorna i dag.

 

VID DATORN

Göran Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *