DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 3 OKTOBER 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 3 OKTOBER 2018

VÄDER
Uppklarnande under efternatten, vilket resulterade i helt molnfritt över Nidingen men en kvarliggande molnbank över fastlandet. Även västerut en del moln över havet. Frampå dagen endast mindre Cumulus-moln över land och ställvis över havet. Under eftermiddagen drog det upp en front med höga slöjmoln i väster. Mycket god sikt i gryningen och resten av dagen.
Min temp +7,0°C kl. 08. Max temp +12,5°C kl. 23.
Nederbörd: 0,0 mm.

02:00: Medelvind N 10,5 m/s, byvind 18,2 m/s, +8,7°C, lufttryck 997,1 HPa, vattenstånd +34 cm.
08:00: Medelvind N 8,6 m/s, byvind 15,9 m/s, +7,0°C, lufttryck 1 005,3 HPa, vattenstånd +33 cm.
14:00: Medelvind NV 9,9 m/s, byvind 14,5 m/s, +11,2°C, lufttryck 1 012,4 HPa, vattenstånd +42 cm.
20:00: Medelvind NV 7,2 m/s, byvind 10,9 m/s, +11,9°C, lufttryck 1 014,9 HPa, vattenstånd +24 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 07:22 och ner 18:40.

PERSONAL
Tommy Järås och Uno Unger.

VERKSAMHET
12 nät 06:30-14:00 (90 nättimmar).
30 burar i Kausan 07:00-18:30 och 13 burar på Playan 07:00-18:30 (494 burtimmar).

OBSERVATIONER
STORMFÅGEL – Ett ex sträckte västerut längs Nordstranden 11:30.
HAVSSULA – Minst 20 ex flög omkring födosökande i området under dagen.
HAVSÖRN – En yngre fågel rastade på Svackens södra strand 09:20 och flyttade sig strax till Ostudden varifrån den drog mot SO 09:30.
STRANDSKATA – Två årsungar rastade en kort stund på Hamnudden och Västudden vid 17:30-tiden.
SANDLÖPARE – En årsunge rastade på Ostudden under kvällen tillsammans med en större strandpipare och 5 kärrsnäppor.
ENKELBECKASIN – Ett ex stöttes på Playan vid 18-tiden.
RÖDBENA – Ett ex rastade under morgonen i Kausan.
FORSÄRLA – Ett ex förbiflygande vid 07-tiden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
58 individer av 11 arter:
Ängspiplärka 24, skärpiplärka 15, gärdsmyg 2, järnsparv 1, rödhake 2 taltrast 1, kungsfågel 2, blåmes 3, bofink 4, bergfink 1 och sävsparv 3.
Antalet ringmärkta fåglar i oktober månad uppgår till 117 och i år totalt till 5 457.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Främmande kontroll:
Vid 17-tiden sågs i flocken med ca 100 toppskarvar på Ostudden en årsunge med orange ring LZ, som hade ringmärkts som bounge i en av kolonierna på Väderöarna i norra Bohuslän den 13 juni.
Korttidskontroller:
Ängspiplärka 3 (2/10), skärpiplärka 1 (1/10), gärdsmyg 2 (29/9 och 2/10), gransångare 1 (2/10) och blåmes 1 (28/9).

UPPDRAGSARBETE
Tommy rensade bort ett vresrosbuskage på Västudden (1,0 tim). Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Trots fortsatt blåsväder med i snitt N vind 10 m/s hade vi uppe en del nät då vi i alla fall slapp regn. Det blev som synes lite blandad kompott, men det var framför allt burarna på Playan och i Kausan som gav resultat, då många nyanlända ängspiplärkor och skärpiplärkor tog för sig av all mat som produceras i tångvallarna.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *