DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 14 SEPTEMBER 2018

VÄDER
Mulet hela dagen. Från 11:30-tiden och fram till midnatt lätt regn till och från.
Min temp +14,2°C kl. 05. Max temp +16,1°C kl. 17.
Nederbörd: 1,6 mm.

02:00: Medelvind SV 9,7 m/s, byvind 13,8 m/s, +14,5°C, lufttryck 1 015,2hPa, vattenstånd +19 cm.
08:00: Medelvind SV 9,4 m/s, byvind 13,5 m/s, +14,3°C, lufttryck 1 014,4 hPa, vattenstånd +19 cm.
14:00: Medelvind SV 9,4 m/s, byvind 12,6 m/s, +15,3°C, lufttryck 1 015,3 hPa, vattenstånd +16 cm.
20:00: Medelvind SV 11,3 m/s, byvind 14,8 m/s, +15,3°C, lufttryck 1 012,8 hPa, vattenstånd +27 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 06:42 och ner 19:32.

PERSONAL
Magnus Andersson och Uno Unger.

VERKSAMHET
8 nät 06:00-10:30 (36 nättimmar).
28 burar i Kausan och 17 burar på Playan 08:00-18:00 (450 burtimmar).

OBSERVATIONER
KRICKA – 4 ex höll till i Kausan under förmiddagen.
STORMFÅGEL – Ett ex sträckte söderut V om ön 08:46.
HAVSSULA – I varierande ålder dock ingen årsunge. Den första passerade mot S 07:02 och därefter sträckte ytterligare 6 ex söderut fram till 09:47. Samtliga passerade V om ön.
STENFALK – Två ex jagade tillsammans över Kausan vid 08-tiden. Dessförinnan kl. 06:50 sågs ett ex sittande på en sten nära Playastenen och ett ex sågs även vid Nordstranden 12:56.
LJUNGPIPARE – En årsunge. Den höll mestadels till på södra sidan av ön på tångvallarna där.
KUSTSNÄPPA – Minst 4 årsungar varav 2 ringmärktes.
BRUSHANE – Ett ex på SO-udden.
ROSKARL – Tre årsungar, höll till på SO-udden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
16 individ av 7 arter:
Kustsnäppa 1, kärrsnäppa 2, ängspiplärka 6, skärpiplärka 4, sädesärla 1, rödhake 1 och rödstjärt 1. Antalet ringmärkta fåglar i september månad uppgår till 284 och i år totalt till 5 048.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Korttidskontroller av kustsnäppa 1, ängspiplärka 1, skärpiplärka 2, rödstjärt 1 och trädgårdssångare 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
*På Sydostudden hittades en nyligen död knubbsäl uppspolad på tångvallen, som inte legat där tidigare i veckan.
*Vi har haft en väldigt blåsig vecka och prognosen säger fortsatt blåst imorgon, så vi får en extra dag här ute. Skepparen meddelade oss att det blir först på söndag eftermiddag som vi förhoppningsvis kommer iland.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *