TORSDAG 4 MAJ

VÄDER

Klar natt, morgon och förmiddag. Sakta överskyande med höga, tunna moln, som nådde sitt maximum vid 15-tiden men som ändå lät solen lysa och värma. Dagens maxtemperatur inträffade först 17:00 då +14,7°C uppmättes.

 

02:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 7 m/s, +8,4°C, lufttryck 1033 hPa, vattenstånd -3 cm

08:00: Medelvind NO 9 m/s, byvind 11 m/s, +7,6°C, lufttryck 1033 hPa, vattenstånd -31 cm

14:00: Medelvind NO 8 m/s, byvind 12 m/s, +13,6°C, lufttryck 1031 hPa, vattenstånd -14 cm

20:00: Medelvind NO 8 m/s, byvind 11 m/s, +12,6° C, lufttryck 1029 hPa, vattenstånd -22 cm

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

 

Solen gick upp 05:18 och ner 21:02

 

PERSONAL

Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Hugo Ivarsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

17 nät 04:30-06:00 och 19 nät 06:00-09:30 (91 nättimmar).

30 burar i Kausan och 15 burar på Playan 04:00-10:00 (270 burtimmar).

Boräkning av tretåig mås och häckfågelsinventeringsrunda till Ostudden.

 

OBSERVATIONER

SMÅLOM – 19 ex mot söder. Största flock var på 11 ex.

STORLOM – en individ, som kanske varit på havsfiske, flög troligen mot häckningssjö i inlandet.

KÄRRSNÄPPA – endast hörd.

GRÖNBENA – En flock på sex ex mot NO.  Även 2+3 medelstora vadare av Tringatyp mot NO på längre håll norr om Nidingen. Sextetten grönbenor kom på lätt bestämningshåll utanför Nordstranden. Dessutom hörd tidigt på morgonen.

FISK-/SILVERTÄRNA – minst 600 ex sträckande i dag. Största flock omfattade minst 180 individer. Majoriteten torde ha varit silvertärnor.

SMÅTÄRNA – en kvartett österut längs Nordstranden i gryningen. Kanske de fyra hade övernattat på Västudden.

SILLGRISSLA – ett ex mot norr.

TALTRAST – minst två individer på ön.

TÖRNSÅNGARE – Ett ex ringmärktes – ny för året.

SVARTHÄTTA – två hannar rastade.

BERGFINK – en eller flera hördes kväka under tidiga morgonen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk.

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

36 individer av 12 arter.

Drillsnäppa 1, gärdsmyg 1, järnsparv 2, rödhake 3, rödstjärt 8, taltrast 2, törnsångare 1, svarthätta 1, gransångare 5, lövsångare 2, gråsiska 6 och sävsparv 4.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 230 och i år 2660.

 

KONTROLLER

Egna kontroller:

Tre kontroller av skärsnäppor varav den äldsta ringmärktes som 2K i maj 2012.

Två rödbenor märkta som 2K+ under sommaren 2014 resp. 2015.

En sädesärlehona märkt som årsunge i augusti 2013.

Dessutom en korttidskontroll av gärdsmyg.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag

 

ÖVRIGT

* Kontroll av antalet ägg i fyrarnas tretåmåsbon utfördes av Uno och Annelotta. På gamla fyrarna fanns redan ägg i 20 av 22 bon. På Rissastenens sjömärke såg det ut som att ruvning hade påbörjats i 14 av 18 bon (fotobelägg finns).

* Stefans 22-grupp med ungdomar från hamburgerkedjan Max åkte iland i två omgångar i RIB-båten.

 

VID DATORN

Uno Unger och Göran Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *