TORSDAG 23 MARS

VÄDER
Lätt rimfrost på marken under ett par timmar från gryningen. Molnfritt under efternatten och hela dagen samt svaga vindar och hyfsat varmt borgade för en dag med vackert väder, som man brukar säga.
01:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 9 m/s, +3,8° C, lufttryck 1020 hPa, vattenstånd +12 cm
07:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 6 m/s, +3,4° C, lufttryck 1023 hPa, vattenstånd -12 cm
13:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 3 m/s, +5,9° C, lufttryck 1026 hPa, vattenstånd -8 cm
19:00: Medelvind NNV 5 m/s, byvind 7 m/s, +4,2° C, lufttryck 1016 hPa, vattenstånd -17 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 06:08 och ner 18:31.

PERSONAL
Hugo Ivarsson, Tobias Ivarsson och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 05:30-06:30, 21 nät 06:30-08:00 och 28 nät 08:00-15:00 (244,5 nättimmar).
29 vadarburar i Kausan 06:00-19:00 och 15 vadarburar på Playan 06:00-19:00 (572 burtimmar).
Fröfällan vid Strandoxeln 06:00-19:00 (13 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
STORSPOV – Ett ex rastade en kort stund på Nordstranden innan den sträckte vidare österut 14:55.
ROSKARL – Tobias såg 1 ex och Uno 2 ex. Det kan ha varit sammanlagt 3 ex.
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA – En 2K hona fångades i nät 1A vid Grindoxeln 09:15. Efter ringmärkningen flög den iväg österut över ön. Detta var fågelstationens 6:e ringmärkta svarthakade buskskvätta sedan starten 1980. Samtliga har fångats under mars månad och de fördelas på 2 hanar och 4 honor. Utöver dessa ringmärktes en hona av vitgumpad buskskvätta 1 november 1980.
RÅKA – Ett ex sträckte österut över ön 15:01.
HÄMPLING – Två ex höll bl.a. till på Västudden under förmiddagen.
SNÖSPARV – Ca 15 ex är kvar på ön och födosöker ofta bland vadarburarna i Kausan. 2 honor (3K+ och 2K) ringmärktes. Dessutom kontrollerades 4 hanar (1 3K+ och 3 2K) från senaste veckans märkningar.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
87 individer av 13 arter:
Skärpiplärka 2, gärdsmyg 8, järnsparv 2, koltrast 2, rödvingetrast 1, kungsfågel 32, rödhake 28, svarthakad buskskvätta 1, stare 1, bofink 4, snösparv 2, gulsparv 1 och sävsparv 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 273 och i år 273.

KONTROLLER
Främmande kontroller: En 2K gärdsmyg med holländsk ring. Två 2K kungsfågelhanar med svenska ringar.
Egna kontroller: Skärsnäppa 1 (märkt som 2K i april 2015), tobisgrissla 1 (märkt som bounge i juni 2001), skärpiplärka 8 (den äldsta , en hane, märkt som bounge i juni 2011), gärdsmyg 2 (den ena märkt som årsunge i oktober 2016), järnsparv 2 (den ena märkt som årsunge i oktober 2016), koltrast 2 (det häckande paret 2015 och 2016), blåmes 1 (korttidskontroll), talgoxe 1 (död sedan länge), och snösparv 4 (korttidskontroller).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Äntligen fick vi en dag med fint väder och lite lagom med fågel. Dagens fångst var naturligtvis den unga honan av svarthakad buskskvätta. Dominerande fångstarter var kungsfågel och rödhake. Det låga antalet bofinkar, bara 4 ringmärkta, var dock anmärkningsvärt. Extra trevligt var fångsten av en gärdsmyg med holländsk ring och de två kungsfåglarna med främmande svenska ringar.
Tobisgrissleholkarna nr 3-15 letades reda på i vinterstormarnas driftränder och placerades tillbaka i en lång rad i nummerordning mellan nätplats Vresrosen och Västra rännan.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *