torsdag 23 februari

VÄDER
En del sol till att börja med men efterhand helmulet. Under morgonen en sydostlig vind på endast 2-3 m/s, som ökade till ca 5 m/s vid 16-tiden. 3-4 plusgrader.

11:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 3 m/s, temp +0,3,5° C, lufttryck 990 hPa, vattenstånd +28 cm
14:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 6 m/s, temp +4,0° C, lufttryck 998 hPa, vattenstånd +25 cm
17:00: Medelvind O 6 m/s, byvind 9 m/s, temp +3,2° C, lufttryck 986 hPa, vattenstånd +16 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:23 och ner 17:29.

PERSONAL
Lasse Hellberg och undertecknad gjorde ett 4-timmars rekognoseringsbesök på ön.

VERKSAMHET
Ingen fångsverksamhet. Vi besökte ön för första gången efter vinterns stormar för att se hur bryggan och byggnaderna hade klarat sig. En provisorisk landgång tillverkades så man kan gå iland på den delvis trasiga bryggan. En inventeringsrunda runt hela ön gjordes.

OBSERVATIONER
25 arter noterades.
KNÖLSVAN – Ett par höll till i Kausan – av allt att döma förra årets häckande par som återkommit. Dessutom sträckte 4 ex mot N 15:24.
TOPPSKARV – Minst 50 ex, varav flera i häckningsdräkt, stod på Ostudden under eftermiddagen.
VATTENRALL – Ett ex hördes ett par gånger S om västra gamla fyren och ett annat ex stöttes vid kabelmärket O om Östra rännan.
STRANDSKATA – 3 ex sågs, samtliga färgringmärkta. Vi/Mb höll till längst ut på Ostudden medan Mg/Mb och Vi/Sv stod tillsammans på sydsidan av Västudden.
STÖRRE STRANDPIPARE – 3 ex höll till längst ut på Västudden. En var ringmärkt (ev. färgringar) och två var omärkta.
SKÄRSNÄPPA – Ca 30 ex, stod vid ett par tillfällen längst ut på Hamnudden och tillfälligt även på Västudden.
ROSKARL – Ett ex var i sällskap med ca 30 skärsnäppor och sågs vid ett par tillfällen på Hamnudden. Dessutom höll två ex till på Sydostudden/Ostudden.
TRETÅIG MÅS – Som mest satt 7 ex samtidigt i fönsternischerna på de gamla fyrarna. I övrigt låg som mest 15 ex på vattnet N om Rissastenen. På västra gamla fyren i bo 15,5 resp. 16 satt de individmärkta måsarna blå OJ och gul MIL.
SKÄRPIPLÄRKA – Minst 5 ex varav 2 i Kausan och 3 färgringmärkta på Svacken/Ostudden. De tre märkta hade följande kombinationer: Li/Al Gu/Or, Sk/Al Gu/Mb och Sk/Al Lb/Sk.
JÄRNSPARV – Ett ex höll till V om dammen och i slånbuskagen S därom.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
Ingen ringmärkning idag.

KONTROLLER
Ett antal egna kontroller av färgringmärkta strandskator, tretåiga måsar och skärpiplärkor (se ovan).

UPPDRAGSARBETE
Provisoriskt lagningsarbete av Stora bryggan (1 tim).

ÖVRIGT
Efter att Lasse fick båten sjösatt i Gottskär under morgonen mötte jag upp i Skallahamn vid 11-tiden för en första rekognoseringstur till Nidingen i år. Vi hade tur med vädret, solen sken till att börja med och det blåste endast en lätt sydostlig vind på 3-5 m/s. Vi var iland under tiden 12:20-16:20. Efter vinterns stormar med högvatten, så hade Stora bryggan åter tagit en hel del stryk. Stränder och driftränder var rejält ommöblerade. Ca 20 tobisholkar hade drabbats, varav flertalet borde gå att reparera och placeras på rätt plats igen. På bryggbasen fanns det en rejäl hög med sten och tång. I övrigt verkar byggnader och uthus klarat sig bra och elen fungerade som den skulle.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *