TORSDAG 22 JUNI

VÄDER
I gryningen växlande molnighet men från 08-tiden helmulet, dock åter något lättande molntäcke tidvis under eftermiddagen och kvällen. God sikt.
Max. temp. +15,8°C kl. 22:00.
02:00: Medelvind VSV 6 m/s, byvind 9 m/s, +13,1°C, lufttryck 1 012,6 hPa, vattenstånd -4 cm
08:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +14,2°C, lufttryck 1 010,9 hPa, vattenstånd +5 cm
14:00: Medelvind SSV 5 m/s, byvind 7 m/s, +14,4°C, lufttryck 1 009,5 hPa, vattenstånd -4 cm
20:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,4°C, lufttryck 1 006,8 hPa, vattenstånd +3 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:11.

PERSONAL
Per Arne Lindgren och Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 05:15-09:15 (56 nättimmar). Fortsatt märkning av tobisgrissleungar i naturbon.

OBSERVATIONER
TOFSVIPA – Ett ex stöttes på tångvallen vid Playastenen och flög västerut 06:20.
GLUTTSNÄPPA – Två ex anlände norrifrån 05:45. Efter att ha rastat i 5 minuter på Playan sträckte de vidare söderut.
ROSKARL – Samma ringmärkta ex som setts under den senaste veckan stod under morgonen på Hamnudden.
SILLGRISSLA – Ett ex i sommardräkt stod tillsammans med ett flertal tobisgrisslor på en av de större stenarna O om Västra rännan på Nordstranden.
BRUNSISKA – 3 ex flög omkring i fyrområdet 05:15. Troligen rörde det sig om födotiggande ungar som förföljde en adult fågel.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
9 individer av 3 arter, enbart pulli.
Rödbena 1, fisktärna 1 och tobisgrissla 7.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 317 och i år 4 349.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
I samband med ringmärkning av tobisgrissleungar kontrollerade vi även 3 adulta fåglar. En var märkt som bounge 2010 och de två övriga var märkta som adulta (3K+) 2006 resp. 2014.

UPPDRAGSARBETE
Guidning (1 tim).

ÖVRIGT
En relativt lugn dag både när det gällde nätfångst och boungemärkningar. Kommande natt blir dock förhoppningsvis mer spännande. Undertecknad satte igång fångst av nattfjärilar vid 22-tiden med kvicksilverlampa och lakan på NV-sidan av 1930 års hus. Hoppas nu inte natten blir alltför blåsig, så får vi se imorgon bitti vad denna aktivitet har gett.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *