TISDAG 3 OKTOBER

VÄDER
Dagen började med mulet och lätt regn. Uppehåll från 08-tiden. Emellanåt bröt solen igenom under resten av dagen, men även en del lättare regnskurar drog förbi. Ganska god sikt.
Min. temp. +12,2°C kl. 07:00 och max. temp. +15,1°C kl. 16:00.
02:00: Medelvind VSV 9 m/s, byvind 15 m/s, +13,3°C, lufttryck 999,0 hPa, vattenstånd +57 cm
08:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 14 m/s, +12,8°C, lufttryck 999,8 hPa, vattenstånd +66 cm
14:00: Medelvind SV 11 m/s, byvind 16 m/s, +13,9°C, lufttryck 1 001,2 hPa, vattenstånd +67 cm
20:00: Medelvind V 16 m/s, byvind 23 m/s, +13,5°C, lufttryck 1 002,7 hPa, vattenstånd +68 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:23 och ner 18:39.

PERSONAL
Marianne Bäckwall och Uno Unger.

VERKSAMHET
10 nät 09:15-13:30 (42,5 nättimmar).

OBSERVATIONER
KRICKA – Ett ex kvar på Västudden och Nordstranden under dagen.
SMÅLOM – Ett ex i sommardräkt sträckte söderut 14:32.
HAVSSULA – Minst 250 ex i alla åldrar sträckte söderut varav åtminstone två årsungar.
BRUSHANE – En årsunge kvar även idag på en tångvall på Nordstranden N om Dammen.
STORLABB – 13 ex passerade en i taget utanför Västudden under tiden 13:00-16:00. Både adulta och juvenila fåglar ingick.
DVÄRGMÅS – En adult fågel och en årsunge passerade tillsammans utanför Västudden 14:25.
SILLGRISSLA – Ca 60 ex passerade utanför Västudden under dagen.
TORDMULE – Två årsungar passerade tillsammans mot S utanför Västudden 10:21 och ett ex ingick i en sydsträckande flock på 6 sillgrisslor 15:50.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://ww.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/2

RINGMÄRKNING
21 individer av 9 arter:
Rödhake 1, rödstjärt 1, svarthätta 5, lövsångare 1, kungsfågel 1, bofink 3, bergfink 4, grönsiska 1 och sävsparv 4.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 40 och i år totalt till 7 764.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Blåmes 2 (efter 6 resp. 11 dagar).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Trots den hårda vinden hade det anlänt en del nya småfåglar till ön, så därför satte vi i alla fall upp de 10 mest vindskyddade näten. Det blev visserligen inte mer än 21 märkningar, men av dem var inte mindre än 5 svarthättor. Tidigare i höst hade vi bara märkt 4 svarthättor i september, så dagens fångst var en dryg fördubbling av höstsumman.
I övrigt gick dagen i havsfåglarnas tecken. Mängder av havssulor samt ett bra antal storlabbar och sillgrisslor präglade utbytet, som i övrigt var väldigt mediokert. Vi saknade stormfåglar, grålira, övriga labbarter och lunnefågel fastän dessa sågs både norr och söder om oss.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *