TISDAG 19 SEPTEMBER 2017

VÄDER

Mulen efternatt med ökande vind från västsektorn. Kallfronten, med ett smalt band regnskurar, anlände 09:30. Samtidigt kantrade vinden hastigt från VSV till N på ett par minuter. Sedan följde två timmar nordlig vind, innan västanvinden tog över igen.

Under eftermiddagen ett par kraftigare regnskurar följt av måttligt regn i några timmar. Småningom uppehåll, avtagande vind och en skön timme innan vinden kantrade och ökade igen, nu från väst till ost!

 

Minimitemperaturen +13,0°C noterades 16:00 och max. temp. +15,4°C klockan 13:00.

 

02:00: Medelvind VSV 6 m/s, byvind 8 m/s +13,6°C, lufttryck 1011 hPa, vattenstånd +10 cm

08:00: Medelvind VSV 8 m/s, byvind 10 m/s, +13,9°C, lufttryck 1009 hPa, vattenstånd +23 cm

14:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 8 m/s, +15,2°C, lufttryck 1010 hPa, vattenstånd +12 cm

20:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 8 m/s, +13,0°C, lufttryck 1011 hPa, vattenstånd +23 cm

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

 

Solen gick upp 06:53 och ner 19:18

 

PERSONAL 

Eva Åkesson, Margareta Wilhelmsson och Göran Andersson.

 

VERKSAMHET

13 nät 05:40-09:40, 19 nät 10:30-11:15 och 25 nät 11:15-13:00 (111 nättimmar).

10 burar i Kausan 16:30-18:30 och 3 burar vid foten av Stora bryggan 16:30-18:30 (26 burtimmar).

Sträckobservationer från gårdstunet klockan 06:45-09:15; därefter mer sporadiskt.

 

OBSERVATIONER

PRUTGÅS – en trio mot väst klockan 08:45.

BLÄSAND – en flock på 28 ex mot S 07:15.

SJÖORRE – 15+5+1 ex sträckte söderut på morgonen.

SMÅLOM – en 3K+ mot söder 06:50.

HAVSSULA – klockan 07:00-09:00 sträckte 17 havssulor enligt följande åldersfördelning:

en 1K, fyra 2K, tre 3K, tre 4K, en 4-5K och fem 5K+.

TORNFALK – ett ex rastade och födosökte på ön.

STENFALK – en yngre förmåga gjorde attacker mot sträckande/rastande ängspiplärkor 07:45-08:30.

STÖRRE HACKSPETT – minst två årsunga rastade på ön … båda ringmärktes.

MINDRE KORSNÄBB – en 1K hona ringmärktes.

LAPPSPARV – minst ett ex hördes överflygande / sträckande vid ett par tillfällen.

 

TUMLARE – klockan 17-18, då det var lugnt och s.k. ”tumlarväder” en timme, sågs minst två djur på olika håll ”tumla” mot väster. Troligen var det två olika familjer och därmed flera individer.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/2

 

RINGMÄRKNING

56 individer av 9 arter:

större hackspett 2, skärpiplärka 4, ängspiplärka 1, gärdsmyg 19, rödhake 11, kungsfågel 13, bergfink 2, mindre korsnäbb 1 och sävsparv 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 663 och i år totalt till 7026.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

 

KONTROLLER

Egna kontroller: –

Egna korttidskontroller:

en gärdsmyg och en järnsparv.

 

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

En korsnäbb från Långtbortitroll,

över Kattegatt tog sig en koll.

Fann en ö och ett nät

och med tunga fjät,

hamna hon i vårt protokoll.

 

VID DATORN

Göran Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *