SÖNDAG 9 APRIL

VÄDER
Morgon och förmiddag med kompakt molntäcke. Från middagstid lättade molnen en hel del och solen värmde tidvis ganska bra. Måttlig sikt och ganska disigt inåt land.
02:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 9 m/s, +6,7° C, lufttryck 1020 hPa, vattenstånd +2 cm
08:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 8 m/s, +6,8° C, lufttryck 1020 hPa, vattenstånd +5 cm
14:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 6 m/s, +7,5° C, lufttryck 1021 hPa, vattenstånd -6 cm
20:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 8 m/s, +8,0° C, lufttryck 1016 hPa, vattenstånd +2 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 06:22 och ner 20:08.

PERSONAL

Per Schillander, Ella Schillander (12 år) och Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 05:30-09:30 och 17 nät 09:30-11:30 (90 nättimmar).
30 vadarburar 06:00-12:00 och 29 burar 12:00-21:00 i Kausan samt 17 vadarburar på Playan 06:00-21:00 (696 burtimmar).
Fröfällan N om Hönshuset 05:30-17:30 (12 tim).

OBSERVATIONER
SPARVHÖK– En adult hane jagade på ön under eftermiddagen.
KUSTPIPARE – Ett ex helt i vinterdräkt rastade längst ut på Hamnudden under tiden 09:30-10:00.
SÄDESÄRLA – En färgringmärkt hane dök upp utanför fågelstationen vid 19-tiden, vilket utgjorde första observationen i år av en av öns häckande ärlor.
STENSKVÄTTA – Årets första stenskvätta här på Nidingen, en hane, rastade en kort stund vid Stora bryggan 13:13.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
33 individer av 12 arter:
Större strandpipare 1, skärsnäppa 1, gärdsmyg 3, rödhake 6, koltrast 3, taltrast 2, rödvingetrast 1, gransångare 10, stare 1, bofink 2, bergfink 2 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 446 och i år 1950.

KONTROLLER
Främmande kontroll: En färgringmärkt rödbena med svensk metallring burfångades längst in i Kausan under kvällen.
Egna kontroller: Större strandpipare 2 (märkta under tidigare säsonger), skärsnäppa 8 (6 märkta under tidigare säsonger och 2 korttidskontroller) och skärpiplärka 1 (märkt som årsunge 2016). Dessutom gjordes följande korttidskontroller: gärdsmyg 1, järnsparv 2 och rödhake 4.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Våren gör sina framsteg även här och idag har det första ejderägget lagts vid trädgårdsfållan. Den länge efterlängtade stenskvättan visade sig även. Nätfångsten gav äntligen några nyanlända trastar och gransångare, men ännu väntar vi på den första lövsångaren.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *