SÖNDAG 23 JULI

VÄDER
Vid gryningen nästan molnfritt men ganska snart mulnande och därefter tidvis lätta regnstänk resten av dagen. God sikt.
Min. temp. +15,6°C kl. 06:00 och max. temp. +20,2°C kl. 15:00.
02:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 5 m/s, +17,7°C, lufttryck 1 018,6 hPa, vattenstånd -12 cm
08:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 10 m/s, +16,2°C, lufttryck 1 016,2 hPa, vattenstånd -3 cm
14:00: Medelvind OSO 8 m/s, byvind 10 m/s, +20,1°C, lufttryck 1 013,7 hPa, vattenstånd -14 cm
20:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 11 m/s, +17,8°C, lufttryck 1 012,4 hPa, vattenstånd +6 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 04:55 och ner 21:42.

PERSONAL
Uno och Anette Unger, Magnus och Camilla Unger med barnen Elias (4 år), Josefin (11 år) och Isabella (13 år) med kompisen Rebecka Bergström (13 år) samt Malin Unger med sonen Charlie (6 år).

VERKSAMHET
16 nät 05:45-09:45 (64 nättimmar).
21 burar i Kausan och 14 burar på Playan 06:30-21:30 (525 burtimmar).

OBSERVATIONER
TOPPSKARV – Vid ett tillfälle räknades 27 ex på Klockfotsrevet och samtidigt ett ex på Ostudden. Merparten troligen 2K, men troligen även några årsungar (1K), men det gick inte att med säkerhet konstateras. Däremot fanns åtminstone en handfull 3K+.
VATTENRALL – Innerst i Kausan sågs en ringmärkt adult fågel tillsammans med två nykläckta ungar, där de sistnämnda tillfälligt hade gått in i en av våra vadarburar.
SPOVSNÄPPA – Två ad rastade under dagen.
KÄRRSNÄPPA – Minst 40 ex varav 23 ex ringmärktes. 16 ex (70 %) utgjordes av fjolåringar (2K). Av totalt 50 ex, som jag ringmärkt/kontrollerat 22-23 juli, har 33 ex (66 %) utgjorts av fjolåringar (2K) och resten (34 %) av 3K+. Av 32 fjolåringar (2K) hade 17 (53 %) påbörjat sin handpenneruggning, medan detta endast var fallet för 1 (6 %) av 17 3K+.
ENKELBECKASIN – Ett ex hördes överflygande strax efter midnatt.
SKOGSSNÄPPA – Ett ex hördes över nordstranden strax efter midnatt. Ev. samma ex flög en liten bit längs nordstranden 06:45.
ROSKARL – Ett ex på Ostudden vid middagstid och ev. samma ex hördes i Kausan på eftermiddagen.
STENSKVÄTTA – En årsunge födosökte i fyrområdet. Troligen en unge från den lyckade häckningen på ön i år.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
29 individer av 4 arter.
Kärrsnäppa 23, tobisgrissla 1 pull, skärpiplärka 2 och sädesärla 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 529 och i år totalt till 4974.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Korttidskontroller: Tre kärrsnäppor ringmärkta igår.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
*Alla övernattande personer från igår lämnade ön senast vid middagstid.
*Under em hade vi kärt besök av Anders Magnusson och Rolf Persson med respektive. Vi blev bjudna på gott vetebröd till eftermiddagskaffet. Därefter förevisade undertecknad en av brunnsålarna för sällskapet.
*Senare under em överraskades en grupp på 8 ruggande kanadagäss i trädgårdsfållan. Vi närmade oss med håvar från båda ingångarna. Tyvärr missade vi möjligheten att fånga någon av dem, varvid undertecknad sprang efter en som kom på efterkälken, vilket gamla gubbar med stelnade leder inte bör göra. Det bar sig inte bättre åt, än att vänster knäled vid ett snedsprång, vred sig lite för mycket i sidled. Som tur var satt i alla fall knäleden och ledbanden fortfarande kvar på plats efter detta missöde. En öm svullnad uppstod dock på insidan av leden, så det blir till att låta vänster ben förbli strakt under några dagar för att slippa den värsta smärtan.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *