MÅNDAG 22 MAJ

VÄDER
Från gryningen var det i stort sett molnfritt dock med en del tunna slöjmoln. Måttlig sikt – något disigt.
02:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 7 m/s, +11.0°C, lufttryck 1023,2 hPa, vattenstånd +15 cm
08:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 8 m/s, +11.0°C, lufttryck 1022.1 hPa, vattenstånd -4 cm
14:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +13,0°C, lufttryck 1021.2 hPa, vattenstånd +6 cm
20:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 4 m/s, +12.0°C, lufttryck 1018,2 hPa, vattenstånd -5 cmVäderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 04:42 och ner 21:36.
PERSONAL
Anders Magnusson och Olle Hydén.
VERKSAMHET
21 nät 03:45-10:45 (147 nättimmar).
15 burar på Playan 05:00-14:00 (135 burtimmar)
OBSERVATIONER
GRÅGÅS – 6 mot syd på morgonen
HAVSULA – 2 + 1 sträckte mot syd på morgonen
SJÖORRE – 6 sträckte mot syd på morgonen rastade på västudden vid 8 tiden.
TOPPSKARV – 2 på Klockfotsrevet
ROSKARL 3 – rastade på Playan varav 2 ex märktes
KÄRRSNÄPPA -1 på Playan
GULÄRLA – ca 5 sträckte/drog runt på ön under dagen
BUSKSKVÄTTA- 1 rastade på ön
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3
RINGMÄRKNING
5 individer av 4 arter.
Skärsnäppa  1, Roskarl  2, Trädgårdssångare 1, Lövsångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1377 ex och i år 3807 ex.
KONTROLLER
Kontroll av Skärsnäppa 2, Skärpiplärka 1 och Lövsångare 1
UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 1 timma
ÖVRIGT
Fågelstationen avbemannades tillfälligt mellan 16:45 till 18:10 då vi tog en liten båttur först runt Lillelandsrevet  för att se hur renoveringen av fyren fortskridit. Därefter styrde vi kosan mot Fladens fyr och Sveriges andra häckplats för tretåig mås. Tre par kunde konstateras häcka i fönsternischerna och ett par häckade ovan på en av ventilations trummorna! Nidingens tretåiga måsar har för övrigt just kläckt och ungar ses i två bon både på västra och östra fyren. En tistelfjäril sågs vid kruthuset på förmiddagen. 2 personer som arbetar med renoveringen på Lilleland övernattar.VID DATORN
Anders Magnusson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *