LÖRDAG 23 SEPTEMBER 2017

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 23 SEPTEMBER 2017

VÄDER
Mulen, ljummen natt och morgon med svaga vindar från ostsektorn. Under eftermiddagen lättade molntäcket och vinden dog ut helt – riktigt ”glidarväder”…

02:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 4 m/s +12,9°C, lufttryck 1023 hPa, vattenstånd -1 cm
08:00: Medelvind NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +13,1°C, lufttryck 1024 hPa, vattenstånd +6 cm
14:00: Medelvind NNO 2 m/s, byvind 4 m/s, +18,1°C, lufttryck 1026 hPa, vattenstånd +1 cm
20:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 3 m/s, +15,5°C, lufttryck 1026 hPa, vattenstånd +7 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:02 och ner 19:07

PERSONAL
Eva Åkesson, Margareta Wilhelmsson och Göran Andersson avlöstes vid 11-tiden av Mikael Hake, Henning Svendsen, Ulf Ståhle och Alf Petersson. Transporten sköttes av Kapten Järås.

VERKSAMHET
25 nät 06:00-08:00, 28 nät 08:00-10:00, 25 nät 10:00-13:00 (181 nättimmar).
18 burar på Playan, 14 i Kausan, samt 6 på Hamnudden 14:00-20:00 (228 burtimmar).

OBSERVATIONER
PRUTGÅS – 6 rastande.
HAVSSULA – 1 ad. sträckande mot S.
TOPPSKARV – 65 ex. på Klockfotsrevet under eftermiddagen.
STENFALK – en 1K jagande under morgonen.
TRÄDPIPLÄRKA – två sträckande.
FORSÄRLA – ett ex. sträckte klockan 06:56.
TRÄDGÅRDSSÅNGARE – gårdagens ringmärkta individ kontrollerades.
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL – hittades i ett nät vid Hönshuset av Eva, som därmed fullbordade sin veckotrippel i fina nätfynd. Bestämdes till 1K hanne med en god matchvikt på 5,4 g.
SVARTVIT FLUGSNAPPARE – ett ex. ringmärktes.
TRÄDKRYPARE – ett ex. ringmärktes.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/2

RINGMÄRKNING
77 individer av 14 arter:
Ängspiplärka 8, Skärpiplärka 2, Gulärla 1, Gärdsmyg 18, Järnsparv 9, Rödhake 20, Gransångare 6, Kungsfågel 4, BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL 1, Svartvit flugsnappare 1, Trädkrypare 1, Bofink 1, Bergfink 1 och Sävsparv 4.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 973 och i år totalt till 7336.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Gärdsmyg 1, Rödhake 1, Koltrast 1, Trädgårdssångare 1, Blåmes 5 och Sävsparv 1.

UPPDRAGSARBETE
Guidning 0,5 timmar.

ÖVRIGT
Röret från stationens Separett-toalett, som skarvar till slangen som leder till urintanken, bör kollas, tätas och säkras. I övrigt har det varit en fantastisk höstdag med obefintlig vind, lite sol på eftermiddagen, samt en temperatur som kretsade upp över 18-graderssträcket… Vi fyra i den tillträdande stationspersonalen, och de turister som gästade ön idag, ”cabbade ner” nästan fullständigt och visade våra bleka kroppar (se facebook)… Vi tackar den avgående personalen för att de har ”värmt upp” ön med tajgasångare, brandkronad kungsfågel och en mängd flygande köttbullar (ett epitet som f.ö. även har förärats hanbollsspelaren Ljubomir Vranjes). Under den kommande veckan blir det dock andra bullar, då det utlovas ihållande ostvindar, så följ oss på hemsidan och på facebook. Kanske det blir en Sibir-igen?…

VID DATORN
Göran Andersson & Mikael Hake

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *