FREDAG 12 MAJ

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 12 MAJ 2017

VÄDER

02:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +6,1°C, lufttryck 1010,1 hPa, vattenstånd Onsala -6 cm
08:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 9 m/s, +6,2°C, lufttryck 1011,1 hPa, vattenstånd Onsala +7 cm
14:00: Medelvind OSO 4 m/s, byvind 6 m/s, +12,3°C, lufttryck 1011,2 hPa, vattenstånd Onsala -2 cm
20:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 2 m/s, +11,5° C, lufttryck 1010,7 hPa, vattenstånd +11 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 05:01 och ner 21:18.

PERSONAL
Hugo Ivarsson , Tommy Järås, Mikael Forsman, Stefan Olsson, Magnus Levin och Lars Carlsson.

VERKSAMHET
25 nät 04:00-06:00 + 13 nät 06:00-07:00 +21 nät 07:00-11:30 +25 nät 11:30- 15:00 (245 nättimmar). 20 burar Kausan 04:00-21:00, 11 burar stora bryggan 04:00-21:00 samt 15 burar Playan 04:00-21:00 (782 burtimmar)

OBSERVATIONER
SKEDAND – 3 hanar landade på sydostudden
EJDER – Årets första kull i vattnet. 5 ungar
BRUN KÄRRHÖK – 1 hontecknad vände vid ön och sträckte söderut
TORNFALK – 1 förbiflygande
SMÅTÄRNA – Ett par var tillbaka idag. Igår sågs inga alls
NÄKTERGAL -1 ex. Årets första och dessutom var den märkt med en norsk ring.
TAJGASÅNGARE – 1 ex ringmärktes. Vårobservationer av arten är mycket ovanliga. Detta är andra gången det sker på Nidingen. Förra gången var 8 maj 2002.
TÖRNSKATA – 1 hona. Årets första för ön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
552 individer av 21 arter.
Skärsnäppa 4, rödbena 1, drillsnäppa 11, roskarl 2, ladusvala 1, gärdsmyg 1, rödhake 46, rödstjärt 16, taltrast 2, sävsångare 4, rörsångare 3, ärtsångare 141, törnsångare 5, trädgårdssångare 7, svarthätta 8, tajgasångare 1, gransångare 49, lövsångare 237, svart flugsnappare 5, gråsiska 5 och sävsparv 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1074 ex och i år 3504 ex.

KONTROLLER
Fyra främmande ringar kontrollerades idag. Dels kontrollerades rödhaken med den engelska ringen precis som igår. En svenskmärkt rörsångare, en spanskmärkt lövsångare och en norskmärkt näktergal blev de övriga främmande kontrollerna.
Sju egna skärsnäppor kontrollerades. En rödbena som pullmärktes förra året här på ön kontrollerades också samt några enstaka småfåglar som 2 gärdsmygar, en rödhake och en skärpiplärka.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
En fantastisk fågeldag. Redan vid nätuppsättningen innan 4.00 så började småfåglar att hoppa omkring. Sedan fortsatte det stor del av dagen. Två arter dominerade, lövsångare och ärtsångare. Antalet fångade ärtsångare blev 141 ex som märktes. Den tidigare bästa fångstdagen för arten är från14 maj 1990 och då fångades 66 ex. Andra arter som fångades i ”stora” antal var sävsångare med 4 ringmärkta, vilket är näst bästa fångstdagen för arten och 11 ringmärkta drillsnäppor vilket är den högsta vårfångsten för arten sedan stationen började 1980.

Tangentslav
Tommy Järås

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *