SÖNDAG 19 MARS

VÄDER
Knappast någon vind i gryningen, molnfri himmel och rimfrost på marken men ändå ett par plusgrader i luften. Från 07-tiden mulnade det västerifrån och vinden ökade successivt resten av dagen. Tidvis regn delvis snöblandat från 16-tiden. Sikten var mycket god under morgonen men blev sämre senare under dagen.
01:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +3,6° C, lufttryck 1003 hPa, vattenstånd +21 cm
07:00: Medelvind SSV 2 m/s, byvind 2 m/s, +2,5° C, lufttryck 1005 hPa, vattenstånd +10 cm
13:00: Medelvind SSO 9 m/s, byvind 11 m/s, +3,4° C, lufttryck 1003 hPa, vattenstånd +8 cm
19:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 13 m/s, +2,5° C, lufttryck 999 hPa, vattenstånd -14 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 06:19 och ner 18:22

PERSONAL
Hugo Ivarsson, Tobias Ivarsson och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 05:45-11:45 (102 nättimmar).
33 vadarburar i Kausan 06:00-19:00 och 11 vadarburar på Playan 06:00-16:00 (539 burtimmar). Några av burarna innerst i Kausan har varit betade med en fröblandning sedan den 13 mars utan att antalet burtimmar för dessa redovisats separat.
Fröfällan vid Strandoxeln 06:00-19:00 (13 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS – En flock på 30 ex sträckte österut längs sydsidan 09:02.
ALFÅGEL – 4 ex passerade söderut långt ut i V 09:58.
SMÅLOM – De passerade tillsammans mot NV långt innanför Nidingen 08:25.
HAVSSULA – Två adulta fåglar passerade söderut V om ön 09:55 resp. 12:49.
ROSKARL – Ett ex höll till på sydsidan tillsammans med skärsnäppor.
SILLTRUT – Idag fanns minst ett 10-tal på plats längs Nordstranden.
TAMDUVA – Den dök plötsligt upp i fyrområdet och satte sig på fågelstationens tak 10:30. Den blev kvar på ön åtminstone en halvtimma. Den var omärkt, vilket normalt inte brevduvor är så ofta.
RÅKA – En fjolåring (2K) sträckte österut 08:20 efter att ha flugit ett par varv över ön och en likaså fjolåring (2K) sträckte söderut över havet vid Lilleland 08:35.
SNÖSPARV – En flock på 15 ex höll mestadels till i Kausan. 5 ex ringmärktes efter fångst med försåtligt utplacerade vadarfällor betade med frön.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
16 individer av 9 arter:
Skärpiplärka 2, gärdsmyg 2, koltrast 2, rödhake 1, blåmes 1, stare 1, grönfink 1, snösparv 5 och gulsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 151 och i år 151.

KONTROLLER
Egna kontroller: Skärsnäppa 2, järnsparv 1, koltrast 1, blåmes 1, talgoxe 1 och snösparv 1. Den äldsta av dessa var en skärsnäppa som ringmärktes 2/4 2013 som 2K.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
I den exceptionellt goda sikten under morgonen kunde undertecknad se en tretåig mås komma flygande och landa i en av fönsternischerna på Fladens kasunfyr. Trevligt att veta att de fortfarande håller revir där ute. För två år sedan konstaterade vi ju den första dotterkolonin till beståndet på Nidingens fyrplats, då två par lyckades häcka där med lyckat resultat. Tyvärr fick vi aldrig möjlighet att följa upp ev. häckning där förra året, men det får bli en expedition dit ut i år för att se hur denna koloni utvecklats.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *