torsdag 22 september

VÄDER
Mestadels mulet under dagen men molntäcket var tidvis ganska tunt, så solen värmde ganska gott under eftermiddagen. God sikt.
02:00: Medelvind O 2 m/s, byvind 5 m/s, temp +14,7° C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1024 hPa
08:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, temp +15,2° C, vattenstånd -3 cm, lufttryck 1023 hPa
14:00: Medelvind SSV 4 m/s, byvind 6 m/s, temp +17,4° C, vattenstånd okänt, lufttryck 1023 hPa
20:00: Medelvind SSO 4 m/s, byvind 5 m/s, temp +16,3° C, vattenstånd okänt, lufttryck 1024 hPa
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet för tillfället mäts vid Ringhals.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:00 och ner 19:29.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Per Arne Lindgren och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 06:00-08:00, 26 nät 08:00-10:15 och 10 nät 10:15-11:30 (105 nättimmar).
8 vadarburar vid Stora bryggan 06:00-20:00 och 36 vadarburar i Kausan 06:00-20:00 (616 burtimmar).

OBSERVATIONER
TOPPSKARV – Vid ett tillfälle på eftermiddagen kunde 52 ex ses samtidigt på Klockfotsrevet, medan bara ungefär hälften så många storskarvar höll till där.
VATTENRALL – De hörs på flera ställen på ön mellan Kausan och Kruthuset. Små födotiggande dunungar sågs även idag vid slånbuskagen N om fågelstationen.
KUSTSNÄPPA – En ungfågel visade sig både på Ostudden och Västudden under eftermiddagen.
KÄRRSNÄPPA – 8 ungfåglar höll till på ön.
ENKELBECKASIN – Ett ex stöttes på Nordstranden nära Rissastenen.
MYRSPOV – De tidigare 5 ungfåglarna hade idag minskat till 4 ex.
SMÅSPOV – Ett ex anlände till ön idag och lät höra sitt lockläte frekvent när den ett par gånger flög mellan Ostudden och Västudden.
RÖDBENA – En ringmärkt ungfågel höll till längst ut på Ostudden tillsammans med kärrsnäppor och roskarlar.
ROSKARL – 8 ungfåglar i en väl samlad flock höll till på Ostudden under eftermiddagen.
FORSÄRLA – Minst ett ex hördes några gånger och sågs även rastande i Kausan.
HÄMPLING – Ca 50 ex i en flock rastade på ön för andra dagen i rad.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
77 av 10 arter:
Ängspiplärka 10, skärpiplärka 5, gärdsmyg 7, järnsparv 1, rödhake 6, gransångare 1, kungsfågel 24, bergfink 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1103 och i år 6542.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Skärpiplärka 2, gärdsmyg 1, rödhake 4, rödstjärt 1, gransångare 1 och kungsfågel 3.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
*Idag firade vi blåmesens dag. När vi framåt 10-tiden vittjat näten och ringmärkt det mesta och så smått börjat fundera på om det skulle bli någon mer fångst, så hördes i skyn blåmesens lockläte. Per Arne fick direkt därefter ögonen på en 20-flock högt ovan de gamla fyrarna och sin vana trogen klappade han i händerna varvid hela flocken störtade ner mot slånbuskagen N om fågelstationen. Det dröjde bara ett par minuter så var hela flocken fångad. Vi har inte sett några blåmesar sedan tidigt i våras, då vi fångade och ringmärkte 10 ex. Dagens fångst på 21 mesar utgör de första i höst på Nidingen. Samtliga var årsungar (1K) och könen fördelade sig på 15 honor och 6 hanar.
*Stefan med mor och en bekant var iland för troligen sista besöket i år. Därutöver hade vi besök av två privatbåtar med 2 resp. 5 personer.
*Före gryningen inspekterade vi åter den gamla brunnen på Torget. Det är lättare att i mörkret med hjälp av strålkastare se vad som gömmer sig på botten. Vi lyckades tydligt se att det fanns två ålar där nere i djupet.
*På kvällen startades för andra natten i rad ljusfångst med kvicksilverlampa och lakan på fyrmästarbostadens NV-vägg. Ett trevligt fynd var ett grönt ekfly, som var ny art för Nidingen.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *