onsdag 21 september

VÄDER
I gryningen mulet men ett ganska tunt molntäcke. Molnen skingrade sig efterhand och från middagstid lyste solen från en nästan klarblå himmel. God sikt hela dagen.
02:00: Medelvind SO 7 m/s, byvind 9 m/s, temp +16,5° C, vattenstånd +1 cm, lufttryck 1022 hPa
08:00: Medelvind OSO 5 m/s, byvind 6 m/s, temp +14,1° C, vattenstånd 0 cm, lufttryck 1023 hPa
14:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 5 m/s, temp +16,4° C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 1023 hPa
20:00: Medelvind NNV 1 m/s, byvind 2m/s, temp +16,0° C, vattenstånd -3 cm, lufttryck 1024 hPa
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 06:58 och ner 19:12.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Per Arne Lindgren och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 06:00-08:30 och 26 nät 08:30-11:30 (121 nättimmar).
8 vadarburar vid Stora bryggan 06:00-20:00 och 36 vadarburar i Kausan 06:00-20:00 (616 burtimmar).
Per Arne har sedan i förrgår förbättrat nätgator med trimmer och häcksax.

OBSERVATIONER
BLÅ KÄRRHÖK – En årsunge sträckte österut över ön 11:40. En honfärgad tog samma väg under eftermiddagen.
SPARVHÖK – Två ex sågs rastande/sträckande under dagen.
TORNFALK – Ett ex ryttlade över ön 10:45 och ett annat ex gjorde detsamma under eftermiddagen.
KÄRRSNÄPPA – Minst 5 årsungar höll till på ön.
MYRSPOV – 5 ungfåglar kvar på ön även idag.
ROSKARL – Ca 5 ex slog till på Svacken 11:40.
RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA – Ett ex sträckte lockande österut över ön vid 08-tiden.
HÄMPLING – Ca 50 ex i en flock rastade på ön under förmiddagen.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
77 av 10 arter:
Större strandpipare 1, ängspiplärka 2, skärpiplärka 4, gärdsmyg 14, järnsparv 6, rödhake 16, gransångare 8, lövsångare 2, kungsfågel 23 och bergfink 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1103 och i år 6542.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Strandskata 1, skärpiplärka 1, rödhake 3, koltrast 1 och kungsfågel 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Även idag fick vi besök – två båtar med vardera två personer.
Vid inspektion av vattenståndet i den gamla brunnen mellan nätplats 5 och 6 kunde vi konstatera att minst en ål fanns kvar.
På kvällen startades ljusfångst med kvicksilverlampa och lakan på fyrmästarbostadens NV-vägg. Det mest oväntade var en svansmätare som satte sig på lakanet.

Åldersbestämning av kungsfågel i september.

Synpunkter på åldersbestämning av kungsfågel emottages tacksamt. Jag ringmärkte idag ett 20-tal kungsfåglar och alla utom en bestämdes till årsungar (1K) med hjälp av det vedertagna sättet med att titta på stjärtpennespetsarna. Tillspetsade pennor = 1K och ej tillspetsade = adult (2K+). Är det någon som använder irisfärg eller något annat för åldersbestämning, då pennorna t.ex. är våta?

Bilden visar den fågel som jag inte bestämde rakt av. Om du är van märkare av kungsfåglar skulle du sätta 1K eller 2K+ på denna individ? Eller skulle du låta den gå som 1K+? Häromdagen fotograferade jag en annan kungsfågel som jag ej tvekade att sätta 2K+ på. Den bilden bifogas efter (till höger om) den förstnämnda.

Uno Ungers foto.
Uno Ungers foto.

Magnus Hellström Tycker att den ter sig tämligen adult i bredd/form. Det är ju dock lite svårt på bilden att få någon känsla för textur/täthet/kvalitet (precis som hos många andra arter uppvisar ofta adulta fjädrar lite svartare och med bättre ”gloss”).
Uno Unger Kul att du Magnus reagerade så som jag först också gjorde. Pennorna föreföll för breda för en 1K. Även det övriga som du nämnde (textur/täthet/kvalitet) tyckte jag, som höll den i handen, påminde mer om en 2K+. Vid närmare granskning visade det sig dessutom att skalltaksförbeningen var helt genomförd. Flyttande årsungar av kungsfågel brukar så här års vara långt från komplett förbening av skalltaket. En årsunge av denna art med komplett skallförbening i september borde rimligen hunnit slita spetsarna på stjärtpennorna såpass mycket att de inte skulle se så fräscha ut som på bilden. Jag bestämde således att den avbildade stjärten tillhörde en 2K+. Man kan fråga sig om inte en och annan adult (2K+) fågel med såpass spetsiga pennor slinker med som en årsunge (1K).

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *