tisdag 3 maj

VÄDER
Under morgon och förmiddag mestadels mulet men sikten var god. Vid 14-tiden och fram till 17:45 lätt regn, men därefter klarnade det upp västerifrån och vi fick en vacker solnedgång.
02:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 10 m/s, temp. +9,4° C, luftfuktighet 84 %, 1017 hPa, vattenstånd -7 cm
08:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 10 m/s, temp. +9,1° C, luftfuktighet 83 %, 1016 hPa, vattenstånd -14 cm
14:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, temp. +9,5° C, luftfuktighet 87 %, 1017 hPa, vattenstånd +6 cm
20:00: Medelvind NV 1 m/s, byvind 2 m/s, temp. +8,3° C, luftfuktighet 85 %, 1021 hPa, vattenstånd -14 cm
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala. Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som mäts av Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 05:20 och ned 21:00.

PERSONAL
Anders Magnusson, Mikael Käll, Janne Karlsson, Björn Johansson Olle Hydén och Uno Unger.

VERKSAMHET
Fångst med 16 nät 05:00-06:15 och 21 nät 06:15-09:45 (93,5 nättimmar).
Ingen burfångst i dag p. g. a. målningsarbete och tapetsering som engagerade oss större delen av dagen.

OBSERVATIONER
SJÖORRE ca 200 mot S.
SVÄRTA 15 ex mot S.
SMÅLOM 52 mot S, de flesta lågt och långt i väster.
HAVSSULA 5 ad mot S.
TOPPSKARV 4 2K/3K på Klockfotsrevet.
KÄRRSNÄPPA 1 ex Kausan.
KUSTSNÄPPA 1 rastande, kvar sedan tidigare.
SMÅSPOV 1 rastande.
ROSKARL 4 ex i sommardräkt rastade på Hamnudden under eftermiddagen.
LADUSVALA 1 ex.
HUSSVALA 2 ex flög runt i fyrområdet under kvällen. Öns egna tillbaka?.

RINGMÄRKNING
21 ex av 7 arter:
Gärdsmyg 1, stenskvätta 1, ärtsångare 1, svarthätta 1, gransångare 10, lövsångare 6 och kungsfågel 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 244 ex och i år 2155 ex.

KONTROLLER
* En lövsångare med Stavanger-ring kontrollerades.
* En gräsandhona, som uppvaktades av en hane i fyrområdet bar en ring, som kunde avläsas. Hon märktes i juni 2014 som en 2K+.
* En adult silltrut med blå färgring V.R1K sågs i den västra kolonin. Den märktes som pullus på Nidingen 4/7 2012 och har inte kontrollerats efter en observation på samma lokal den 17/8 samma år.
* Egna korttidskontroller: En gärdsmyg och en järnsparv.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Blåsigt och kallt under morgon och förmiddag, så dåligt med nätfångst. Under kvällen vred vinden mot väst och stillnade. Vi fortsatte med renoveringsarbetet och nu är både vardagsrummet och sovrummet på bottenplan löjligt fräscha J!

VID DATORN
Mikael Käll och Uno Unger

 • KnölsvanCygnus olor 1 Adult I par Stationär
 • KanadagåsBranta canadensis 2 Adult I par Par i lämplig häckbiotop
 • GravandTadorna tadorna Noterad Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 Hona Individmärkt (Hon uppvaktades av en hane i fyrområdet och var ringmärkt. Det visade sig att hon märktes på Nidingen som adult hona i juni 2014.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 200 ex. Sträckande S
 • SvärtaMelanitta fusca 15 ex. Sträckande S (Först passerade 2 hanar och 1 hona 07:20, därefter en flock på 5 ex 08:30, samtliga V om Nidingen. Ytterligare ca 8 ex passerade under dagen.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • SmålomGavia stellata 52 ex. Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 7 Adult Sträckande S
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 4 ex. Stationär (Alla fyra 2K eller 3K, stod på Klockfotsrevet.)
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • KustsnäppaCalidris canutus 1 ex. Rastande (Troligen en 2K, helt outfärgad, i sällskap med skärsnäppor.)
 • SkärsnäppaCalidris maritima 250 ex. Födosökande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 1 ex. Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 1 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus Noterad Permanent revir
 • RoskarlArenaria interpres 4 ex. Rastande (4 ex utfärgade i sommardräkt rastade tillsammans med skärsnäppor på Hamnudden under eftermiddagen.)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus Noterad Rastande
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea 20 ex. Sträckande S
 • Ob. fisk-/silvertärnaSterna hirundo/paradisaea 40 ex. Sträckande S
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Stationär
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis Noterad Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • LadusvalaHirundo rustica 1 ex. Sträckande
 • HussvalaDelichon urbicum 2 ex. Stationär
 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 5 ex. Rastande
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • GulärlaMotacilla flava 1 ex. Sträckande
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 5 ex. Rastande (varav 1 ringmärktes)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 1 ex. Ringmärktes
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Rastande
 • RödhakeErithacus rubecula 5 ex. Rastande
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 2 ex. Rastande (varav en ad hane märktes)
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Ringmärktes
 • KoltrastTurdus merula 2 ex. Stationär
 • ÄrtsångareSylvia curruca 1 ex. Rastande (ringmärkt)
 • ÄrtsångareSylvia curruca 1 ex. Ringmärktes
 • SvarthättaSylvia atricapilla 1 ex. Ringmärktes
 • SvarthättaSylvia atricapilla 1 Hona Rastande (ringmärkt)
 • GransångarePhylloscopus collybita 15 ex. Rastande (varav 10 ringmärktes)
 • GransångarePhylloscopus collybita 10 ex. Ringmärktes
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 6 ex. Ringmärktes
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 10 ex. Rastande (varav 6 ringmärktes)
 • KungsfågelRegulus regulus 1 Hona Rastande (ringmärktes)
 • KungsfågelRegulus regulus 1 ex. Ringmärktes
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär
 • HämplingCarduelis cannabina 4 ex. Stationär
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Rastande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *