måndag 2 maj

VÄDER
Växlande molnighet och ganska god sikt.
02:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 6 m/s, temperatur +7,3° C, luftfuktighet 87 %, 1024 hPa, vattenstånd +4 cm
08:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 4 m/s, temp. +7,2° C, luftfuktighet 85 %, 1027 hPa, vattenstånd -11 cm
14:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 5 m/s, temp. +8,8° C, luftfuktighet 70 %, 1027 hPa, vattenstånd +9 cm
20:00: Medelvind NV 3 m/s O, byvind 4 m/s, temp. +8,2° C, luftfuktighet 74 %, 1028 hPa, vattenstånd -10 cm
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala. Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som mäts av Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 05:22 och ned 20:58

PERSONAL
Anders Magnusson, Mikael Käll, Janne Karlsson, Björn Johansson. Vid 19-tiden anslöt Olle Hydèn och Uno Unger.

VERKSAMHET
Fångst med 25 nät 05:00-09:30 (112,5 nättimmar).
Ingen burfångst i dag p. g. a. målningsarbete som engagerade oss större delen av dagen.

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS ca 200 mot S långt ut.
SJÖORRE ca 200 mot S.
SVÄRTA 2 ex mot O.
SMÅLOM ca 225 mot S, de flesta lågt och långt i väster.
HAVSSULA 5 ad mot S.
TOPPSKARV 1 förbiflygande.
STENFALK 1 rastade under kvällen.
KÄRRSNÄPPA 1 ex Kausan.
SMÅSPOV 3 rastande.
GRÖNBENA 1 ex mot O.
SILVERTÄRNA ca 25 mot O.
BACKSVALA 1 ex.
LADUSVALA 10 ex.
HUSSVALA 1 ex.
KNUBBSÄL ca 125 ex på Klockfotsrevet.

RINGMÄRKNING
111 ex av 9 arter:
Trädpiplärka 1, gärdsmyg 12, rödhake 10, koltrast 1, ärtsångare 2, gransångare 63, lövsångare 20, kungsfågel 1 och gråsiska 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 223 ex och i år 2134 ex.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Inga idag.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Bra drag i näten fram till åttatiden men lågt artantal som i går. Vinden ökade under morgonen, liksom antalet rastare. Som i går mest rödhakar, gärdsmygar och gransångare. Vi kollade sträcket kontinuerligt från 10-12. Fortsatt målat intensivt, och nu börjar resultatet synas!

VID DATORN
Mikael Käll, Anders Magnusson och Uno Unger

 • KnölsvanCygnus olor 1 Adult I par Stationär
 • Vitkindad gåsBranta leucopsis 200 ex. Sträckande S (Ca 200 ex passerade söderut långt ut.)
 • KanadagåsBranta canadensis 2 Adult I par Par i lämplig häckbiotop
 • GravandTadorna tadorna Noterad Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 200 ex. Sträckande S (Ca 200 ex.)
 • SvärtaMelanitta fusca 2 ex. Sträckande O
 • KnipaBucephala clangula 2 ex. Rastande
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • SmålomGavia stellata 225 ex. Sträckande S (Ca 225 ex, de flesta lågt och långt i väster.)
 • HavssulaMorus bassanus 5 Adult Sträckande S
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 ex. Förbiflygande
 • SparvhökAccipiter nisus 1 ex. Sträckande
 • StenfalkFalco columbarius 1 ex. Rastande (Den rastade under kvällen.)
 • VattenrallRallus aquaticus Noterad Spel/sång (På kvällen hamrade en i strandvegetationen innanför Kausan.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • KustsnäppaCalidris canutus 1 ex. Rastande
 • SkärsnäppaCalidris maritima 250 ex. Födosökande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 1 ex. Rastande (I Kausan.)
 • SmåspovNumenius phaeopus 3 ex. Rastande
 • GrönbenaTringa glareola 1 ex. Sträckande O
 • RödbenaTringa totanus Noterad Permanent revir
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus Noterad Stationär
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea 2 ex. Par i lämplig häckbiotop
 • SilvertärnaSterna paradisaea 25 ex. Sträckande O (Ca 25 ex.)
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Stationär
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis Noterad Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • RingduvaColumba palumbus 1 ex. Rastande
 • BacksvalaRiparia riparia 1 ex. Sträckande
 • LadusvalaHirundo rustica 10 ex. Sträckande
 • HussvalaDelichon urbicum 1 ex. Sträckande
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis 1 ex. Ringmärktes
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • GulärlaMotacilla flava 5 ex. Rastande
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 15 ex. Rastande (Minst 15 ex varav 12 ringmärktes.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 12 ex. Ringmärktes
 • RödhakeErithacus rubecula 10 ex. Ringmärktes
 • RödhakeErithacus rubecula 10 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 1 Hane Rastande
 • KoltrastTurdus merula 3 ex. Stationär (Minst 3 ex varav 1 ringmärktes.)
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Ringmärktes
 • ÄrtsångareSylvia curruca 2 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • ÄrtsångareSylvia curruca 2 ex. Ringmärktes
 • GransångarePhylloscopus collybita 70 ex. Rastande (Minst 70 ex varav 63 ringmärktes.)
 • GransångarePhylloscopus collybita 63 ex. Ringmärktes
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 25 ex. Rastande (Ca 25 ex varav 20 ringmärktes.)
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 20 ex. Ringmärktes
 • KungsfågelRegulus regulus 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • KungsfågelRegulus regulus 1 ex. Ringmärktes
 • HämplingCarduelis cannabina Noterad Stationär
 • GråsiskaCarduelis flammea 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • GråsiskaCarduelis flammea 1 ex. Ringmärktes
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Rastande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *