söndag 4 september

VÄDER
Mest klart väder hela dagen med svaga vindar först från väst, senare från nord.
07:00: Medelvind V 2 m/s, byvind 5 m/s, temp. +15,2° C, vattenstånd +15 cm.
12:00: Medelvind V 1 m/s, byvind 2 m/s, temp. +18,1° C, vattenstånd +13 cm.
16:00: Medelvind N 4 m/s, byvind 5 m/s, temp. +19,1° C, vattenstånd +10 cm.
20:00: Medelvind N 8 m/s, byvind 10 m/s, temp. +17,1° C, vattenstånd +15 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

PERSONAL
Malin Karlsson och Andreas Eriksson ersattes vid middagstid av Mikael Hake, Margareta Wilhelmsson, Kerstin Gabre och Eva Åkesson. Transporten sköttes på vanligt eminent sätt av Lasse Hellberg.

VERKSAMHET
Nät- och burfångst.
25 nät 05:30-09:30, 27 nät 12:00-15:30 samt 24 nät 15:30-17:00 (140,5 nättimmar).
31 burar i Kausan 05:30-21:00 samt 15 burar på Playan 05:30 – 21:00 (714 burtimmar).
Påbörjat röjningen av nätgatan genom Vresrosen på Västudden.
Bytt nät 5D.

OBSERVATIONER
Stenfalk 1 rastande, Kustpipare 1 ad. rastande, Kustsnäppa minst 50 juv. rastande, Sandlöpare 3 juv. rastande, Småsnäppa 1 juv. rastande, Myrspov 2 juv. rastande, Roskarl minst 100 juv. Rastande, Rödstrupig piplärka 1 ex. mot S., Höksångare 1 kvar även idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
118 individer av 18 arter.
Större strandpipare 4, Kustsnäppa 13, Kärrsnäppa 38, Brushane 2, Roskarl 10, Trädpiplärka 2, Ängspiplärka 2, Skärpiplärka 15, Sädesärla 2, Gärdsmyg 2, Rödhake 3, Rödstjärt 15, Buskskvätta 1, Stenskvätta 1, Trädgårdssångare 1, Lövsångare 3, Grå flugsnappare 3, Gråsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 195 och i år 5634.

KONTROLLER
Några egna korttidskontroller.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Gött att vara här igen – det var ett år sedan sist(!). Vadarna invaderar ön och löpte villigt in i burarna, framför allt under eftermiddagen och kvällen. Det blev inte direkt någon mjukstart för den tillträdande personalen… Nu ser vi med tillförsikt fram emot resten av den något förkortade veckan.

VID DATORN
Mikael Hake

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *