måndag 5 september

VÄDER
Klart väder hela dagen med måttliga vindar från NO och senare från NV.
05:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 7 m/s, temp. +13,6° C, vattenstånd +12 cm.
12:00: Medelvind NO 3 m/s, byvind 5 m/s, temp. +19,4° C, vattenstånd +9 cm.
16:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, temp. +17,8° C, vattenstånd +6 cm.
20:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, temp. +17,5° C, vattenstånd +8 cm.
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

PERSONAL
Mikael Hake, Margareta Wilhelmsson, Kerstin Gabre och Eva Åkesson.

VERKSAMHET
Nät- och burfångst.
27 nät 05:30-11:00, samt 23 nät 11:00-15:30 (252 nättimmar).
31 burar i Kausan 05:30-21:00 samt 15 burar på Playan 05:30 – 21:00 (714 burtimmar).

OBSERVATIONER
SVARTNÄBBAD ISLOM en 1-2K-fågel kom rakt västerifrån och när den träffade på Nidingen svängde den först österut längs nordstranden och sedan söderut när den passerat ön, VIT GÅS 1 ex. mot S. tillsammans med 19 kanadagäss. Helt vit med några små svarta teckningar på vingovansidorna. Något mindre än kanadagässen. Benfärg orange eller ljusröd (sågs endast bakifrån), FISKGJUSE 1 adult hanne mot S., KUSTSNÄPPA ca 20 juv. rastande, SMÅSNÄPPA 1 juv. rastande, MYRSPOV 2 juv. rastande, ROSKARL ca 20 juv. rastande, STÖRRE HACKSPETT 1 ex. gjorde ett besök under morgonen och utnyttjade bl.a. fyrarna samt skorstenarna på det röda huset som sittplatser, MINDRE FLUGSNAPPARE 1 adult fågel ringmärktes.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
122 individer av 21 arter.
Sparvhök 1, Större strandpipare 1, Kustsnäppa 5, Kärrsnäppa 24, Rödbena 2, Roskarl 5, Trädpiplärka 2, Skärpiplärka 3, Gulärla 2, Gärdsmyg 3, Rödhake 53, Rödstjärt 7, Stenskvätta 2, Härmsångare 1, Trädgårdssångare 1, Lövsångare 4, Kungsfågel 2, Grå flugsnappare 1, MINDRE FLUGSNAPPARE 1, Svartvit flugsnappare 1, samt Bofink 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 317 och i år 5756.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Större strandpipare 1, Kustsnäppa 3, Småsnäppa 1, Kärrsnäppa 15, Rödbena 1, Ängspiplärka 1, Järnsparv 1, Rödstjärt 3, Koltrast 2, samt Grå flugsnappare 1.

UPPDRAGSARBETE
Guidning för turister 0,5 tim.

ÖVRIGT
Antalet rastande vadare tunnades ut något idag när det erbjöds goda sträckförhållanden, men trots detta blev det en hel del nymärkningar av fåglar tillhörande denna artgrupp. Dessutom rasslade det till lite i näten under morgonen. Vi fick bland äran att märka höstens två första kungsfåglar – kanske inte så konstigt när det rådde vindar från ostsektorn. Troligtvis gjorde dessa vindar att vi även fick besök av en större hackspett. Den for omkring hit och dit mellan fyrarna och det röda husets skorstenar, varefter den försvann åt okänt håll. Dagens två stora begivenheter var dock den svartnäbbade islom som villigt visade upp sig när den passerade utanför Nordstranden, samt den mindre flugsnappare som fångades och ringmärktes. Dessutom gav den vita gås som observerades i en sydsträckande kanadagåsflock upphov till viss uppståndelse. Tyvärr sågs den bara bakifrån, men någon snögås var det inte, utan troligen en leucistisk individ av någon art. Under kvällen genomfördes den första stenhårda omgången i mask-spelet, och de giftiga kommentarerna haglade. Eva stod tyvärr som vinnare…

VID DATORN
Mikael Hake

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *