måndag 19 september

VÄDER
Bortsett från en ljus strimma långt i söder började dagen med molntäckt himmel. Resten av dagen mestadels mulen, men mitt på dagen värmde solen ganska gott genom det tunna molntäcket. Svaga vindar under morgon och middag, tidvis nästan vindstilla med bleke på havet. Mot kvällen klarnade det upp från NV och vinden tilltog en del. Sikten var mycket god hela dagen.
02:00: Medelvind ONO 2 m/s, byvind 3 m/s, temp +15,7° C, vattenstånd 0 cm, lufttryck 1022 hPa
08:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 4 m/s, temp +16,0° C, vattenstånd +11 cm, lufttryck 1022 hPa
14:00: Medelvind VNV 2 m/s, byvind 3 m/s, temp +18,0° C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1022 hPa
20:00: Medelvind NNV 8 m/s, byvind 10 m/s, temp +17,1° C, vattenstånd +13 cm, lufttryck 1021 hPa
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 06:54 och ner 19:17.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Per Arne Lindgren och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 06:00-07:30 och 24 nät 07:30- 11:30 (122 nättimmar).
8 vadarburar vid Stora bryggan 06:00-20:00 och 36 vadarburar i Kausan 06:00-20:00 (616 burtimmar).

OBSERVATIONER
PRUTGÅS, rasen bernicla – Ett adult par simmade sakta västerut ca 2 km N om Nidingen vid 12:00-tiden.
KRICKA – Ett ex rastade i Kausan vid 14-tiden.
TOPPSKARV – Minst 40 ex höll till vid ön under dagen.
GRÅHÄGER – 1-3 ex sedda under dagen, alltså en sedd vid tre tillfällen.
STRANDSKATA – En ringmärkt årsunge höll till på Västudden.
STÖRRE STRANDPIPARE – Två årsungar höll till på Ostudden under eftermiddagen.
KUSTPIPARE – Ett ex hördes förbisträckande.
KÄRRSNÄPPA – 14 årsungar höll till på ön idag.
MYRSPOV – 5 ungfåglar kvar på ön under dagen.
RÖDBENA – Ett ex höll till på Ostudden under eftermiddagen.
ROSKARL – 7 årsungar höll till på tångvallarna vid SO-udden under eftermiddagen.
TOBISGRISSLA – En årsunge låg ca 1 km NO om Västudden under förmiddagen.
FORSÄRLA – Ett ex, troligen en årsunge, rastade i Kausan 11:30.
LAPPSPARV – Ett ex höll till ute på Västudden vid 11:00-tiden.
HÄMPLING – Ca 30 ex i en flock rastade på ön mitt på dagen.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
46 av 9 arter:
Ängspiplärka 9, skärpiplärka 10, gärdsmyg 6, rödhake 12, gransångare 1, lövsångare 3, kungsfågel 3, bergfink 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 977 och i år 6416.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Ejder 1, myrspov 1, skärpiplärka 1, gärdsmyg 2, rödhake 2, rödstjärt 1, kungsfågel 3 och gråsiska 1.
Dessutom avlästes 4 silltrutar med avseende på deras färgringar. Adulta: V.W2S, V.S4J, V.R2F. Juvenil: V.AV5.
När myrspoven ringmärktes den 12/9 vägde den 187 g. Vid kontroll dagen därpå vägde den 201 g och idag vägde den inte mindre än 231 g – en imponerande viktökning på 24% på en vecka!

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
* Även idag såg vi tumlare N om ön och ett 10-tal kunde ses samtidigt ett par km utanför Nordstranden.
* Idag var vi nästan ensamma på ön, men under eftermiddagen fick vi i alla fall besök av en båt med två personer.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *